Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của NCS. Lương Anh Tuấn 2 tháng 11, 2022

Sáng 25/10/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lương Anh Tuấn, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh Hoàng Minh Hoà 27 tháng 5, 2022

Sáng 23/5/2022, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Minh Hoà, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; mã số: 62 52 01 03.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lục 1 tháng 12, 2021

Sáng 30/11/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Lục, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Hoàng Hà 1 tháng 12, 2021

Sáng 29/11/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Hà, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Trung 10 tháng 11, 2021

Sáng 04/11/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Trung, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Tô Quốc Huy 13 tháng 10, 2021

Sáng 11/10/2021, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Tô Quốc Huy, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103.

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh Lương Văn Vạn 1 tháng 9, 2020

Sáng 04/7/2020, Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lương Văn Vạn, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí, mã số: 9520103. Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 723/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp, gồm:

Đọc tiếp
Lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Lê Thị Huệ 3 tháng 12, 2018

Sáng 22/11/2018, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thị Huệ đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành: Cơ học vật rắn, mã số: 62 44 01 07, đề tài: “Tỷ số H/V đối với các bán không gian đàn hồi”

Đọc tiếp

TIN TỨC NỔI BẬT