TS. PHẠM QUANG KHOÁI 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Xác suất Thống kê, Toán cao cấp B, Toán cao cấp C, Đại số, Giải tích 1, Giải tích 2. Email: quangkhoaihd@gmail.com; khoaipq@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN THỊ VÂN HÒA 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Toán Cao cấp, Toán Kinh tế, Toán ứng dụng cho khoa học quản lý, Toán ứng dụng cho khoa học xã hội. Email: nguyenthivanhoa1978@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. ĐỖ THÚY HẰNG 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Toán cao cấp B, Toán cao cấp C, Đại số, Giải tích 1, Giải tích 2 Email: dothuyhang77@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. VŨ NGỌC TRÌU 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Toán cao cấp, Xác suất- Thống kê, Giải tích Email: Vutriu.maths@gmail.com

Đọc tiếp
TS. LÊ THỊ HUỆ 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Toán cao cấp B, Toán cao cấp C, Toán kinh tế, Toán ứng dụng trong môi trường Email: hue100988@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN LÝ VINH HẠNH 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Toán ứng dụng Email: vinhhanhhello@gmail.com

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT