TS. HOÀNG HÀ 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Giám đốc Trung tâm; Chuyên môn: Cấu tạo ôtô – máy kéo, Kết cấu động cơ, Kết cấu ôtô – máy kéo, Thực hành KTV gầm ô tô, Thực tập Sửa chữa ôtô, lái ôtô Email: hoanghavfu41@gmail.com

Đọc tiếp
PGS. TS. DƯƠNG VĂN TÀI 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Khoa; Chuyên môn: Khai thác lâm sản; Công nghệ sau thu hoạch nông sản; Cơ sở tính toán máy và thiết bị bảo vệ thực vật; Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm máy; Động lực học máy chế biến gỗ và lâm sản ngoại gỗ. Email: taithufvu@gmail.com

Đọc tiếp
TS. PHẠM VĂN TỈNH 23 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng Khoa; Chuyên môn: Quản lý dự án xây dựng; Thủy lực công trình; Cấp thoát nước; Máy thủy lực – khí nén Email: tinhvnuf@gmail.com

Đọc tiếp
TS. ĐẶNG VĂN THANH 23 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Email:

Đọc tiếp
TS. TRẦN VĂN TƯỞNG 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Khai thác lâm sản, Máy xây dựng, Máy và thiết bị khai thác gỗ Email:tuongvtran@gmail.com

Đọc tiếp
TS. HOÀNG SƠN 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Cơ điện tử; Robot công nghiệp; Tự động hóa trong nông lâm nghiệp. Email: hoangsonbk83@yahoo.com.vn

Đọc tiếp
TS. NGUYỄN VĂN TỰU 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Cơ sở thiết kế máy; Chi tiết máy; Đồ án thiết kế chi tiết máy; Thí nghiệm ô tô – máy kéo; Tính toán và thiết kế động cơ đốt trong; Tính toán và thiết kế ô tô. Email: tuuvfu@gmail.com

Đọc tiếp
TS. TRẦN VĂN TÙNG 23 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí, CNKT Cơ điện tử, CNKT Ô tô, Cơ giới hóa Nông lâm nghiệp. Email: trantungktck@gmail.com

Đọc tiếp
TS. DƯƠNG XUÂN NÚI 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý Xây dựng, Vật lý môi trường. Email: duongxuannui@gmail.com

Đọc tiếp
TS. NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Vật lý ĐC, Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý Xây dựng, Vật lý Môi trường, Vật lý PTTH Email: nqchixxi@gmail.com

Đọc tiếp

Article Summary Article Summary

TIN TỨC NỔI BẬT