TS. NGUYỄN VĂN TỰU 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Cơ sở thiết kế máy; Chi tiết máy; Đồ án thiết kế chi tiết máy; Thí nghiệm ô tô – máy kéo; Tính toán và thiết kế động cơ đốt trong; Tính toán và thiết kế ô tô. Email: tuuvfu@gmail.com

Đọc tiếp
TS. NGUYỄN THỊ LỤC 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Phó trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Sức bền vật liệu, cơ học kết cấu Email: nguyenlucxm@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN HOÀNG TÂN 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Vẽ kỹ thuât, Hình hoạ - vẽ kỹ thuật Email: ce.hoangtan@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. THÂN VĂN NGỌC 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Cơ học lý thuyết, Cơ học kỹ thuật, Sức bền vật liệu Email: thanvanngoc@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN ĐĂNG NINH 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Nghiên cứu và lập trình thiết kế máy công nghiệp, máy tự động hóa DIY Email: Dangninhvnuf@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. VƯƠNG QUỐC CƯỜNG 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Hình họa – Vẽ kỹ thuật, cơ học kết cấu Email: vqcuong1988@gmail.com

Đọc tiếp

TIN TỨC NỔI BẬT