Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu, giá trị cốt lõi 9 tháng 12, 2020

Hòa chung với tiến trình hội nhập và phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0), Khoa Cơ điện và Công trình - Trường Đại học Lâm nghiệp đã hoạch định rõ sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và giá trị cốt lõi trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, cụ thể như sau:

Đọc tiếp

TIN TỨC NỔI BẬT