Chức năng và nhiệm vụ của Khoa Cơ điện và Công trình 2 tháng 12, 2019

Khoa Cơ điện và Công trình - Trường Đại học Lâm nghiệp có nhiệm vụ đại học và sau đại học các chuyên ngành thuộc khối ngành kỹ thuật, bao gồm: Công nghệ Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng công trình, Kỹ thuật cơ khí. Trong đó, ngành Kỹ thuật cơ khí đào tạo ở cả 3 bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Đọc tiếp

TIN TỨC NỔI BẬT