TS. TRẦN VĂN TÙNG 23 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Kỹ thuật cơ khí, CNKT Cơ điện tử, CNKT Ô tô, Cơ giới hóa Nông lâm nghiệp. Email: trantungktck@gmail.com

Đọc tiếp
TS. TRẦN CÔNG CHI 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Công nghệ chế tạo máy; Đồ án công nghệ chế tạo máy; Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô; Máy CNC; Đồ gá Email: trancongchi_bk@yahoo.com; chitc@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
ThS. LÊ THÁI HÀ 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Kỹ thuật công nghệ ô tô Email: lethaiha6789@gmail.com

Đọc tiếp
KS. NGUYỄN BÁ VŨ 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Công nghệ kỹ thuật ô tô Email: nguyenvu.automobile@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. TRẦN NHO THỌ 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Cơ khí & Tự động hóa trong Nông Lâm nghiệp Email: tho41cn@gmail.com

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT