Cơ cấu tổ chức của Khoa Cơ điện và Công trình 2 tháng 12, 2019

Cơ cấu tổ chức của Khoa Cơ điện và Công trình bao gồm 07 Bộ môn và 01 Trung tâm thí nghiệp thực hành. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa hiện nay là 62 người, trong đó có 03 Phó giáo sư, 12 tiến sĩ, 45 thạc sĩ và 02 kỹ sư.

Đọc tiếp

TIN TỨC NỔI BẬT