TS. ĐẶNG VĂN THANH 23 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Email:

Đọc tiếp
TS. PHẠM VĂN TỈNH 23 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng Khoa; Chuyên môn: Quản lý dự án xây dựng; Thủy lực công trình; Cấp thoát nước; Máy thủy lực – khí nén Email: tinhvnuf@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. LÊ THỊ HUỆ 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Công trình thủy lợi Email: Whitelys263@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. PHẠM MINH VIỆT 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Nền và móng; Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình; Thiết kế cầu đường bộ; Thiết kế đường ô tô; Thi công cầu. Email: minhvietsp2@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. HOÀNG GIA DƯƠNG 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Xây dựng nhà DD&CN; Kỹ thuật thi công I, II; Cơ học đất Email: duonghg@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
ThS. PHẠM QUANG ĐẠT 20 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Xây dựng dân dụng & Công nghiệp Email: quangdatfuv@gmail.com

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT