PGS. TS. DƯƠNG VĂN TÀI 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Khoa; Chuyên môn: Khai thác lâm sản; Công nghệ sau thu hoạch nông sản; Cơ sở tính toán máy và thiết bị bảo vệ thực vật; Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm máy; Động lực học máy chế biến gỗ và lâm sản ngoại gỗ. Email: taithufvu@gmail.com

Đọc tiếp
TS. TRẦN VĂN TƯỞNG 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: Khai thác lâm sản, Máy xây dựng, Máy và thiết bị khai thác gỗ Email:tuongvtran@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. ĐẶNG THỊ TỐ LOAN 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: An toàn và Vệ sinh lao động; Đánh giá tác động trong xây dựng. Email: dangtoloan85@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Chuyên viên Email: trangnth@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp

TIN TỨC NỔI BẬT