Giới thiệu chung Khoa Cơ điện và Công trình 2 tháng 12, 2019

Tiền thân của Khoa Cơ điện và Công trình ngày nay là Khoa Công nghiệp rừng được thành lập năm 1964 - là một trong 3 khoa của Trường Đại học Lâm nghiệp khi thành lập. Năm 1995, do yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Khoa được tái thành lập với tên gọi Khoa Công nghiệp phát triển nông thôn theo Quyết định số 551/TCLĐ ngày 24/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT