Chào mừng đến với website của Khoa Cơ điện và Công trình

Cơ cấu tổ chức của khoa Cơ điện và Công trình 11 tháng 10, 2014

Hiện nay, Khoa có 7 bộ môn và 1 trung tâm TNTH. Tổng số cán bộ viên chức, lao động hợp đồng là 70 trong đo có 4 PGS.GVC, 9 TS, 30 ThS, 16 KS và 3 KTV.

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT