GIỚI THIỆU BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

12 tháng 6, 2015

<<<

 

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

1. Chức năng nhiệm vụ được giao:

 - Bộ môn Kỹ thuật cơ khí thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế về chế độ công vụ trường Đại học Lâm nghiệp.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình đào tạo đại học ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ kỹ thuật ô tô.

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến độ giảng dạy, học tập các môn học trong chương trình đào tạo Thạc sỹ, Tiến sỹ ngành: Kỹ thuật cơ khí.

2. Sơ yếu lý lich

 - Tên tập thể: BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

- Thành lập: 1995

- Các thành viên sinh hoạt chuyên môn hiện tại:

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/học vị

1

Trần Văn Tùng

Chủ nhiệm Bộ môn

TS

2

Lê Văn Thái

Phó Chủ nhiệm Khoa

NGƯT.PGS.TS

3

Nguyễn Văn An

Trưởng Phòng TCCB

ThS

4

Đặng Thị Hà

 

ThS-NCS trong nước

5

Lê Thái Hà

 

ThS-NCS nước ngoài

6

Lê Quốc Minh

 

ThS-NCS nước ngoài

7

Nguyễn Bá Vũ

 

Kỹ sư

 3. Các công trình đã được công bố

3.1. Sách giáo trình/Bài giảng

TT

Sách giáo trình/Bài giảng

 Tác giả

Nơi xuất bản

Năm

1

 Cơ học kỹ thuật

Lê Văn Thái

Nhà XB Nông nghiệp HN

2009

2

Máy động lực

Lê Văn Thái

Nhà XB Nông nghiệp HN

2013

3

Cấu tạo ô tô – máy kéo

Lê Văn Thái

Nhà XB Nông nghiệp HN

2014

4

Máy chuyên dùng

Lê Văn Thái

 Đại học Lâm nghiệp

2009

5

Chẩn đoán và bảo dưỡng máy

Trần Văn Tùng

Đại học Lâm nghiệp

2010

 

3.2. Bài báo trong nước và quốc tế

TT

Bài báo đã được đăng

 Tác giả

Tên tạp chí

Năm

1

Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy phát thực bì lắp trên máy kéo

Lê Văn Thái

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

2/2009

2

Phương pháp tính toán dây  phi kim loại của hệ thống đường cáp vận xuất gỗ theo độ bền lâu

Lê Văn Thái

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

11/2009

3

Xác định thông số công  nghệ tối ưu ép tạo viên nhiên liệu từ phế thải chế biến gỗ

Lê Văn Thái

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

7/2011

4

Thiết kế cải tiến máy xúc đất gầu nghịch loại thủy lực để bốc dỡ gỗ

Lê Văn Thái

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kỳ 2 10/2011

5

Thiết kế tời kéo gỗ dẫn động bằng cưa xăng

Lê Văn Thái

Thông tin khoa học lâm nghiệp - ĐHLN

Số 2/2011

6

Thiết kế chế tạo và thử nghiệm bộ đồ gá chuyên dụng lắp với cưa xăng để xẻ dọc gỗ

Lê Văn Thái

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kỳ 1 tháng 4/2012

7

Thiết kế, chế tạo thiết bị chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời

Lê Văn Thái

Thông tin khoa học lâm nghiệp - ĐHLN

Số 2/2012

8

Xác định chế độ hàn tối ưu khi hàn nồi hơi sấy gỗ

Lê Văn Thái

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

 Số 23/2012

9

Thiết kế cải tiến máy xúc đất gầu nghịch loại thủy lực để khoan hố trồng cây cảnh quan

Lê Văn Thái

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

11/2013

10

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế thiết bị phun thuốc bộ diệt sâu róm rừng thông

Lê Văn Thái

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

2014

11

Thiết kế càng ngoạm lắp trên máy kéo DT 75 để vận xuất gỗ

Lê Văn Thái

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

4/2014

12

Tình hình nghiên cứu và ứng dụng cơ giới hóa trong khâu xử lý thực bì ở Việt Nam

Trần Văn Tùng

Thông tin khoa học lâm nghiệp

2006

13

Thiết kế mô hình 3 chiều với Autodesk Inventor

Trần Văn Tùng

Thông tin khoa học lâm nghiệp

2007

14

Hệ thống chống bó cứng phanh ô tô ABS

Trần Văn Tùng

Thông tin khoa học lâm nghiệp

2009

15

Xây dựng mô hình dao động liên hợp máy kéo bốn bánh với rơ mooc một trục

Trần Văn Tùng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 01/2013

2013

16

Nghiên cứu cải tiến máy kéo nén kim loại MTS tại trung tâm thí nghiệm thực hành khoa Cơ điện – công trình phục vụ đào tạo

Trần Văn Tùng

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp số 01/2014

2014

17

Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số thông số động lực học của liên hợp máy kéo shibaura 3000A với rơ moóc một trục

Trần Văn Tùng

Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 9 năm 2016

2016

18

Động lực học dọc của liên hợp máy kéo bốn bánh với rơ moóc một trục

Trần Văn Tùng

Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn

2016

 

4. Nhân sự của bộ môn:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Học hàm/học vị

1

 Trần Văn Tùng

Trưởng bộ môn

TS

2

  Lê Văn Thái

Phó Trưởng Khoa

NGƯT.PGS.TS

3

  Đặng Thị Hà

 

ThS

4

  Lê Thái Hà

 

ThS

5

  Lê Quốc Minh

 

ThS

6

 Nguyễn Bá Vũ

 

KS

 

 

Họ và tên

Lê Văn Thái

 

Năm sinh

06/10/1959

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Phó Chủ nhiệm Khoa 

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí

Email

lethaikhh@yahoo.com

Số điện thoại

0912726745

Học hàm/học vị

NGƯT. PGS. TS

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm Nghiệp

1982

Đại học

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

2001

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Cơ sở thiết kế máy, Chuyển động thủy lực và khí nén, Máy động lực, Máy nông lâm nghiệp, Tính toán và thiết kế động cơ đốt trong,….

Hướng nghiên cứu

Kỹ thuật cơ khí và chế tạo máy nông nghiệp

Công trình khoa học

 

 

 

 

Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố

(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

 

Sách giáo trình

 

 

 

1. Cơ học kỹ thuật

Đồng tác giả

Nhà XB Nông nghiệp HN

2009

2. Máy động lực

Tác giả

Nhà XB Nông nghiệp HN

2013

3. Cấu tạo ô tô – máy kéo

Chủ biên

Nhà XB Nông nghiệp HN

2014

4. Máy chuyên dùng

Chủ biên.

 Đại học Lâm nghiệp

2009

2

Tạp chí quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tạp chí quốc gia

 

 

 

1

Thiết kế, chế tạo và thử nghiệm máy phát thực bì lắp trên máy kéo

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

2/2009

2

Phương pháp tính toán dây  phi kim loại của hệ thống đường cáp vận xuất gỗ theo độ bền lâu

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

11/2009

3

Xác định thông số công  nghệ tối ưu ép tạo viên nhiên liệu từ phế thải chế biến gỗ

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

7/2011

4

Thiết kế cải tiến máy xúc đất gầu nghịch loại thủy lực để bốc dỡ gỗ

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kỳ 2 10/2011

5

Thiết kế tời kéo gỗ dẫn động bằng cưa xăng

Tác giả

Thông tin khoa học lâm nghiệp - ĐHLN

Số 2/2011

6

Thiết kế chế tạo và thử nghiệm bộ đồ gá chuyên dụng lắp với cưa xăng để xẻ dọc gỗ

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kỳ 1 tháng 4/2012

7

Thiết kế, chế tạo thiết bị chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời

Tác giả

Thông tin khoa học lâm nghiệp - ĐHLN

Số 2/2012

8

Xác định chế độ hàn tối ưu khi hàn nồi hơi sấy gỗ

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

 Số 23/2012

9

Thiết kế cải tiến máy xúc đất gầu nghịch loại thủy lực để khoan hố trồng cây cảnh quan

Tác giả

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

11/2013

10

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế thiết bị phun thuốc bộ diệt sâu róm rừng thông

Tác giả

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

2014

11

Thiết kế càng ngoạm lắp trên máy kéo DT 75 để vận xuất gỗ

Tác giả

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp

4/2014

 

Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn

 

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

1

Nghiên cứu tính toán thiết kế và lập quy trình chế tạo hệ thống làm sạch cỏ rác của máy chữa cháy rừng đa năng

Vườn quốc gia Chư Mon Ray  - Kon tum

 2013

2

Nghiên cứu công nghệ, cải tiến, thiết kế, chế tạo một số thiết bị phục vụ khai thác chọn rừng tự nhiên nhằm nâng cao tỷ lệ tận dụng gỗ và hạn chế tác động xấu đến môi trường xung quanh

Ban quản lý rừng Sông Chàng – Như Xuân – Thanh Hóa.

2010

 

Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

 

TT

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ  KH&CN đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình (nếu có)

1

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị cơ giới hoá xử lý thực bì

2004 - 2007

Nhà nước

2

Nghiên cứu cải tiến máy phát thực bì lắp trên máy kéo Shibaura phục vụ cắt tỉa cây cảnh quan và thực bì hai bên đường trọng khuôn viên trường Đại học lâm nghiệp

2009

Trường Đại học lâm nghiệp

3

Nghiên cứu công nghệ, cải tiến, thiết kế, chế tạo một số thiết bị phục vụ khai thác chọn rừng tự nhiên nhằm nâng cao tỷ lệ tận dụng gỗ và hạn chế tác động xấu đến môi trường xung quanh

2007 – 2009

Đề tài trọng điểm Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

4

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng

2006 - 2010

Nhà nước

5

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số thiết bị chuyên dùng lắp với cưa xăng theo hướng sử dụng đa chứa năng

2010

Trường Đại học lâm nghiệp

6

Thiết kế, chế tạo thiết bị chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời phục vụ các phòng thí nghiệm, thực hành Trường Đại học Lâm nghiệp

2011

Trường Đại học lâm nghiệp

7

Xây dựng quy trình công nghệ lắp ráp, hiệu chỉnh hệ thống chặt hạ cây, hệ thống làm sạch cỏ rác trên xe chữa cháy rừng đa năng

2012

Chuyên đề thuộc Dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

8

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế hệ thống thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật dạng bột cho cây lâm nghiệp tầng cao

2013

Trường Đại học lâm nghiệp

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

ĐẶNG THỊ HÀ

 

Năm sinh

11/01/1980

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí-Khoa Cơ điện & Công trình

Email

Danghaktck@gmail.com

Số điện thoại

01233419939

Học hàm/học vị

 

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm nghiệp

2003

Đại học

Đại học Lâm nghiệp

2008

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Máy nâng chuyển; Vật liệu kỹ thuật; Cơ khí đại cương; Chế tạo phôi.

Hướng nghiên cứu

Công nghệ chế tạo máy

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị cơ giới hoá xử lý thực bì, cấp đề tài (nhà nước) , vai trò (cộng tác viên), năm thực hiện (2004-2007)

2. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo một số thiết bị chuyên dùng lắp với cưa xăng theo hướng sử dụng đa chứa năng, cấp đề tài (Trường), vai trò (cộng tác viên), năm thực hiện (2010)

3. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ và thiết kế hệ thống thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật dạng bột cho cây lâm nghiệp tầng cao, cấp đề tài (Trường), vai trò (cộng tác viên), năm thực hiện (2013)

4. Tên đề tài: Nghiên cứu công nghệ cán thép L, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2012)

5. Tên đề tài: Thiết kế lò buồng nung kim loại, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2013)

6. Tên đề tài: Thiết kế máy xấn tôn cỡ nhỏ, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2013)

7. Tên đề tài: Thiết kế công nghệ dập phôi trục khuỷu D12 trên máy búa, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2014)

8. Tên đề tài: Công nghệ luyện kim bột, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2015)

9. Tên đề tài: Nghiên cứu, lựa chọn vật liệu và công nghệ chế tạo răng gầu máy xúc, cấp đề tài (Khoa), vai trò (chủ trì) năm thực hiện (2015)

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Tên đề tài "Xây dựng quy trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống treo xe Zil-130", kiểu đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2013.

2. Tên đề tài "Đánh giá chất lượng nạp-thải cam nguyên thủy của động cơ D240 và cải biến biên dạng cam bằng phần mềm TYCON", kiểu đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2013.

3. Tên đề tài"Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi tiết quả táo chuyển hướng" đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2013.

4. Tên đề tài"Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi tiết càng gạt trên máy đảo chè" đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2012.

5. Tên đề tài"Xây dựng quy trình công nghệ chế tạo chi trục băng tải" đề tài (Khóa luận tốt nghiệp đại học), năm thực hiện 2012.

Thành tích

Lao động tiên tiến

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

TRẦN VĂN TÙNG

 

Năm sinh

16/03/1982

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 Trưởng Bộ môn

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí - Khoa Cơ điện & Công trình

Email

trantungktck@gmail.com

Số điện thoại

0983 124 316

Học hàm/học vị

 

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm nghiệp

2003

Đại học

Đại học Lâm nghiệp

2010

Thạc sỹ

 Đại học Lâm nghiệp

 2017

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Sửa chữa máy, Chẩn đoán và bảo dưỡng máy, Kỹ thuật sửa chữa ô tô, Chẩn đoán, bảo dưỡng và kiểm định ô tô, AutoCAD, Thiết kế có sự trợ giúp của máy tính, Công nghệ CAD/CAM-CNC, Máy CNC, Phần mềm mô phỏng động lực học máy, Thiết kế khuôn.

Hướng nghiên cứu

- Động lực học máy

- Cơ khí chế tạo

- Thiết kế máy

- Cơ giới hóa nông lâm nghiệp

Công trình khoa học

 

 

Thời gian thực hiên

(năm bắt đầu và kết thúc)

Tên chương trình, đề tài, mã số đề tài

Mức độ tham gia

Cấp quản lý đề tài

Năm nghiệm thu

2003 - 2005

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thiết vị chuyên dùng lắp với nguồn động lực cỡ nhỏ để đào hố trồng cây, phát thực bì phục vụ trồng và chăm sóc rừng

Cộng tác viên

Đề tài NCKH cấp Bộ

2005

2004-2006

Nghiên cứu lựa chọn công nghệ và hệ thống thiết bị cơ giới hóa các khâu làm đất, trồng, chăm sóc rừng trồng và khai thác gỗ

Cộng tác viên

Đề tài cấp Nhà nước KC07.26

2006

2006-2009

Nghiên cứu công nghệ, cải tiến, thiết kế chế tạo một số thiết bị khai thác chọn rừng tự nhiên nhằm nâng cao tỷ lệ tận dụng gỗ và hạn chế tác động xấu đến môi trường xung quanh

Cộng tác viên

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

2009

2009

Nghiên cứu cải tiến máy phát thực bì lắp trên máy kéo shibaura phục vụ cắt tỉa cây cảnh quan và thực bì hai bên đường trong khuôn viên trường đại học Lâm nghiệp

Cộng tác viên

Cấp cơ sở

2009

2009

Xây dựng mô hình mô phỏng chuyển động, lắp ráp và bản vẽ mẫu một số hộp giảm tốc

Cộng tác viên

Cấp cơ sở

2009

2008-2010

Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng

Cộng tác viên

Đề tài cấp Nhà nước KC07.13/06-10

2010

2010

Xác định khả năng làm việc của liên hợp máy DT-75 với thiết bị tời cáp - càng ngoạm nhờ thiết bị DMC-Plus

Chủ trì

Đề tài NCKH cấp trường

2010

2010

Nghiên cứu dao động của liên hợp máy kéo DT-75 với thiết bị ngoạm vận xuất gỗ rừng tự nhiên theo phương pháp nửa lết

Chủ trì

Luận văn thạc sỹ

2010

2011

Nghiên cứu thiết kế cải tiến và chế tạo máy phát thực bì cầm tay thành máy dập lửa rừng tầng thấp

Chủ trì

Đề tài NCKH cấp trường

2011

2011-2013

Hoàn thiện công nghệ và thiết kế chế tạo một số thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng,

Thư ký

DAĐL-2011/06 

2013

2012

Nghiên cứu xây dựng mô hình dao động của liên hợp máy kéo 4 bánh và rơ moóc một trục khi vận chuyển gỗ trên đường lâm nghiệp

Chủ trì

Cấp cơ sở

2012

2013

Nghiên cứu cải tiến máy kéo nén kim loại MTS để hiển thị kết quả dạng số và đồ thị

Chủ trì

Cấp cơ sở

2013

 

Các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài

 

TT

Tên bài báo

Tên tạp chí, số phát hành, nước

Mức độ tham gia

(là tác giả/đồng tác giả)

Website (nếu có)

1

Tình hình nghiên cứu và ứng dụng cơ giới hóa trong khâu xử lý thực bì ở Việt Nam

2006

 

Thông tin khoa học lâm nghiệp

2

Thiết kế mô hình 3 chiều với Autodesk Inventor

2007

 

Thông tin khoa học lâm nghiệp

3

Hệ thống chống bó cứng phanh ô tô ABS

2009

 

Thông tin khoa học lâm nghiệp

4

Xây dựng mô hình dao động liên hợp máy kéo bốn bánh với rơ mooc một trục

2013

 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam số đặc biệt tháng 01/2013

5

Nghiên cứu cải tiến máy kéo nén kim loại MTS tại trung tâm thí nghiệm thực hành khoa Cơ điện – công trình phục vụ đào tạo

2014

 

Tạp chí Khoa học và công nghệ lâm nghiệp số 01/2014

6

Nghiên cứu thực nghiệm xác định một số thông số động lực học của liên hợp máy kéo shibaura 3000A với rơ moóc một trục

2016

 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 9 năm 2016

7

Động lực học dọc của liên hợp máy kéo bốn bánh với rơ moóc một trục

2016

 

Tạp chí Nông nghiệp & phát triển nông thôn

Thành tích

Lao động tiên tiến

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

LÊ THÁI HÀ

 

Năm sinh

1986

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Không

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật cơ khí, Khoa Cơ điện và Công trình

Email

Lethaiha6789@gmail.com

Số điện thoại

0987966288

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường Đại học Lâm nghiệp Việt nam

2008

Đại học

Trường Đại học Brighton, Trường Đại học Sussex, Vương quốc Anh

2013­­

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Máy Động lực, Kỹ thuật đo, Đo lường và dụng cụ đo, Kỹ thuật cảm biến

Hướng nghiên cứu

Năng lượng xanh, Công nghệ Hybrid, Công nghệ CAD/CAM/CNC...

Công trình khoa học

  1. I.                  Các đề tài đã tham gia

1. Nghiên cứu chê tạo một số thiết bị chuyên dùng lắp với cưa xăng theo hướng sử dụng đa chức năng, đề tài cấp cơ sở năm 2010 (Cộng tác viên).

2. Thiết kế chế tạo thiết bị chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời phục vụ phòng thí nghiệm thực hành, đề tài cấp cơ sở năm 2011(Cộng tác viên).

3. Nghiên cứu công nghệ và hề thống thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật dạng bột cho cây Lâm nghiệp tầng cao, đề tài cấp cơ sở năm 2013(Cộng tác viên).

 

4. Nghiên cứu vật liệu chế tạo răng gầu máy xúc", đề tài cấp bộ môn ,năm 2015. (Cộng tác viên).

5. Tìm hiểu về hợp kim bột, đề tài cấp bộ môn ,năm 2015. (Cộng tác viên).

 

  1. II.               Các quyển sách đã xuất bản

Cấu tạo ô tô máy kéo, Trường đại học Lâm nghiệp, 2014 (Đồng tác giả)

 

  1. III.           Các bài báo khoa học đã xuất bản

 

Tên bài báo: Thiết kế khí động học cho xe sedan

Tạp chí khoa học công nghệ, trường Đại học Công nghiệp Hà nội (Số 27-04/2015) (Tác giả)

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

LÊ QUỐC MINH

 

Năm sinh

15/02/1986

Ngạch công chức

Giảng Viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Thanh Bình – Chương Mỹ - Hà Nội

Email

Minhlq1502@gmail.com

Số điện thoại

0965.86.1890

Học hàm/học vị

Kỹ Sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại Học Lâm Nghiệp

2010

Đại học

Đại Học Lâm Nghiệp

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Công nghệ chế tạo máy

Hướng nghiên cứu

Kỹ thuật Cơ khí

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN BÁ VŨ

 

Năm sinh

 

Ngạch công chức

Giảng Viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

 

Email

 

Số điện thoại

Học hàm/học vị

Kỹ Sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại Học công Nghiệp Hà Nội

2010

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Công nghệ chế tạo máy

Hướng nghiên cứu

Kỹ thuật Cơ khí

 

 


Chia sẻ

TIN TỨC NỔI BẬT