THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

21 tháng 5, 2022
Khoa Cơ điện và Công trình – Trường Đại học Lâm nghiệp (VNUF) thông báo tuyển sinh đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm 2022 các chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô, Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng. Dưới đây là thông tin chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh - mã ngành, phương thức xét tuyển, hướng dẫn đăng ký xét tuyển, cam kết về chất lượng và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

I. THÔNG TIN CHUNG

Tên trường:                Trường Đại học Lâm nghiệp (viết tắt VNUF)

Loại hình trường:     Công lập

Mã trường:     LNH        

Địa chỉ:          Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội  .

            Điện thoại:    02433.840440; 02433.840707

            Fax:                02433.840063

Website:        www.vnuf.edu.vn

Email:             vnuf@vnuf.edu.vn; daotao@vnuf.edu.vn.

II. THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

2.1. Đối tượng tuyển sinh

   Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp bậc THPT hoặc tương đương.

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo 4 phương thức như sau:

a. Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

b. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.

+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 (nộp  hồ sơ xét tuyển trước thời điểm xét tốt nghiệp): Xét điểm TBC học tập năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp12.

c. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh  giá năng lực.

Trường Đại học Lâm nghiệp sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường tổ chức thi ĐGNL để xét tuyển.

d. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và xét tuyển theo đơn đặt hàng.

- Xét tuyển thẳng: Áp dụng với tất cả các ngành học theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường cho từng đối tượng cụ thể như sau:

+ Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố;

+ Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên;

+ Đối tượng 4: Thí sinh có học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS 5.5 điểm.

+ Đối tượng 5: Đối với người nước ngoài/người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.

- Xét tuyển theo đơn đặt hàng: Xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành và UBND các tỉnh.

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh

          Năm 2022, Khoa Cơ điện và Công trình – Trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở chính tại Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ - Tp. Hà Nội), tuyển sinh 03 chuyên ngành bậc đại học hệ chính quy, ra trường cấp bằng kỹ sư như ghi trong Bảng 01 dưới đây:

          Bảng 01. Tên ngành học, mã ngành, chỉ tiêu tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

a. Phương thức 1 - xét tuyển theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổ hợp môn xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường Đại học Lâm nghiệp.

b. Phương thức 2 - xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT.

- Bước 1, xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sàn xét tuyển): Điểm trung bình chung của tổ hợp các môn học năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 10, 11 học kỳ 1 lớp 12) dùng để xét tuyển của đạt từ 5,0 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

- Bước 2, xác định điểm trúng tuyển (thang điểm 10, làm tròn đến 2 chữ số thập phân). Điểm trúng tuyển được tính theo công thức:

ĐTT = (ĐM1 + ĐM2 + ĐM3) + Đ4.

Trong đó:

+ ĐTT: Điểm trúng tuyển theo tổ hợp môn/bài thi xét tuyển;

+ ĐM1: Điểm Môn 1 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 10);

+ ĐM2: Điểm Môn 2 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết lớp 11);

+ ĐM3: Điểm Môn 3 của năm lớp 12 (hoặc điểm tổng kết học kỳ 1 lớp 12);

+ Đ4: Tổng điểm ưu tiên theo đối tượng và theo khu vực.

c. Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả bài thi đánh  giá năng lực.

Trường Đại học Lâm nghiệp sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường tổ chức thi ĐGNL để xét tuyển.

d. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng và xét tuyển theo đơn đặt hàng.

- Xét tuyển thẳng: Áp dụng với tất cả các ngành học theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường cho từng đối tượng cụ thể như sau:

+ Đối tượng 1: Những thí sinh thuộc các đối tượng xét tuyển thẳng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Đối tượng 2: Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường hoặc đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích tại kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh/Thành phố;

+ Đối tượng 3: Thí sinh học tại các trường chuyên;

+ Đối tượng 4: Thí sinh có học lực đạt loại khá ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có điểm kết quả thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS 5.5 điểm, TOEFL iBT 45 điểm, TOEFL ITP 450 điểm,  A2 Key (KET) Cambridge English.

+ Đối tượng 5: Đối với người nước ngoài/người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.

- Xét tuyển theo đơn đặt hàng: Xét tuyển theo văn bản giao nhiệm vụ, đặt hàng, nội dung thỏa thuận của Bộ ngành và UBND các tỉnh.

2.6. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...

2.6.1. Thời gian tuyển sinh

Trường Đại học Lâm nghiệp nhận hồ sơ xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, các đợt xét tuyển được công bố công khai trên Website của Trường tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/, dự kiến như sau:

a. Xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng: Xét tuyển theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

b. Xét tuyển kết quả học tập THPT (Học bạ THPT) và xét theo kết quả đánhgiá năng lực, dự kiến gồm các đợt xét tuyển:

- Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/4 - 15/7/2022.

- Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/7 - 15/8/2022.

- Các đợt tiếp theo Nhà trường thông báo cụ thể trên Website đến hết tháng 12/2022.

c. Xét theo đơn đặt hàng: Theo kế hoạch của các Bộ ngành và của Nhà trường.

2.6.2. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

a. Đăng ký xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng

Thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo quy chế tuyển sinh.

b. Đăng ký xét tuyển theo phương thức dùng kết quả học tập bậc THPT, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết quả đánh giá năng lực

- Nộp hồ sơ ĐKXT, lệ phí đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức thư chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tại Trường Đại học Lâm nghiệp.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển  bao gồm:

 + Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu Phiếu ĐKXT tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn).

c. Đăng ký xét tuyển Online

Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến trên website nhà trường theo địa chỉ: http://tuyensinh.vnuf.edu.vn/

2.7. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:  25.000 đồng/1 nguyện vọng đăng ký xét tuyển (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2.8. Học phí sinh viên chính quy

- Chương trình đào tạo chuẩn: Học phí năm 2022 là 276.000 đồng/tín chỉ (trung bình mỗi sinh viên một năm học 33 tín chỉ tương đương mức học phí là 9.000.000 đồng/năm học).

III. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

          Về chất lượng: Các kỹ sư sau khi tốt nghiệp 01 trong 03 chuyên ngành như nêu ở Bảng 01 có trình độ chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về trình độ chuyên môn đã được đào tạo.

          Cam kết giới thiệu việc làm cho các kỹ sư mới tốt nghiệp ra trường có nhu cầu giới thiệu việc làm, bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước (Nhật Bản, Hàn Quốc,…).


Chia sẻ

TIN TỨC NỔI BẬT