CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT 6 tháng 9, 2020

Bộ môn Cơ sở kỹ thuật hiện có 06 cán bộ và giảng viên, trong đó có 01 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 04 thạc sĩ. Các cán bộ và giảng viên của Bộ môn đều tốt nghiệp các trường đại học kỹ thuật nổi tiếng trong nước và quốc tế, như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc - Trung Quốc.

Đọc tiếp

TIN TỨC NỔI BẬT