TS. HOÀNG SƠN 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Cơ điện tử; Robot công nghiệp; Tự động hóa trong nông lâm nghiệp. Email: hoangsonbk83@yahoo.com.vn

Đọc tiếp
NCS. ĐỊNH HẢI LĨNH 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên - Phó Trưởng Bộ môn; Chuyên môn: hailinh.vfu@gmail.com Email: Kỹ thuật điện và điện tử

Đọc tiếp
ThS. LÊ MINH ĐỨC 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Kỹ thuật xung số, Mạch giao diện máy tính, Thiết kế hệ thống số. Email: lmlnduc@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. TRẦN KIM KHUÊ 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Kỹ thuật điện và tự động hóa Email: khuetk_vfu@yahoo.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Kỹ thuật điện và điện tử Email: phuong.nguyenthi285@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN THÀNH TRUNG 19 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Email: thanhtrung.hvktqs@gmail.com

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT