GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH

12 tháng 6, 2015
Trung tâm thí nghiệm thực hành là đơn vị trực thuộc Khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp, có nhiệm vụ quản lý các trang thiết bị, vật tư phục vụ thực hành thực tập, phối hợp với các Bộ môn chuyên môn để tổ chức và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm và thực tập cho các sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

 

THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM

1. Chức năng, nhiệm vụ.

a) Chức năng

 Giúp Chủ nhiệm khoa trong việc thực hiện chức năng quản lý, khai thác các phòng thí nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và thí nghiệm, thực hành của sinh viên trong khoa và nhà trường.

b) Nhiệm vụ

Trung tâm thí nghiệm thực hành là đơn vị chuyên môn thuộc khoa, viện trong trường Đại học Lâm nghiệp có các nhiệm vụ sau :

- Tổ chức, thực hiện kế hoạch thí nghiệm, thực hành theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường;

- Phối hợp với các bộ môn trong khoa, các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn thí nghiệm, thực hành;

- Quản lý toàn bộ vật tư  (dụng cụ, hóa chất, thiết bị…) và các phòng thí nghiệm, phòng thực hành được phân công; bảo dưỡng các thiết bị được giao;

- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Tham mưu, đề xuất nhà trường trang bị thêm các trang thiết bị phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên-học sinh;

- Tham gia nghiên cứu khoa học, tổ chức sản xuất thực nghiệm, phối hợp với các bộ môn trong khoa nghiên cứu, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị;

- Hàng tháng báo cáo chi tiết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và kế hoạch của tháng tiếp theo;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do khoa, nhà trường phân công.

2. Thành tích đạt được.

Năm

Danh hiệu thi đua

2011 -2012

Tập thể Lao động tiên tiến

2012-2013

Tập thể Lao động tiên tiến

2013 -2014

Tập thể Lao động tiên tiến

3. Các môn học phụ trách giảng dạy thực hành, thí nghiệm.

Hướng dẫn TH môn học: Khai thác lâm sản, Bảo hộ lao động, Máy động lực, Ô tô máy kéo, Máy xây dựng, Sức bền vật liệu 1, Vật liệu xây dựng, cơ học đất, kiến trúc công trình, máy xây dựng, thí nghiệm đường ô tô, thí nghiệm kiểm định và kiểm tra chất lượng công trình…..

 

4. Nhân sự của trung tâm

STT Họ và tên Chức vụ Ngạch
1   Hoàng Hà Phó giám đốc/ phụ trách TT Kỹ sư HDTH
2   Nguyễn Văn Quân   Kỹ sư HDTH
3   Nguyễn Tuấn Anh   KTV
4   Đặng Thị Kim Liên   KS
5   Trần Văn Quế   KTV
6   Tô Mạnh Hùng   KTV
7   Phạm Quốc Trí   Kỹ sư HDTH

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

HOÀNG HÀ

 

Năm sinh

1974

Ngạch công chức

Kỹ sư HDTH

Chức vụ

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm

Địa chỉ

Trung tâm TNTH – Khoa Cơ điện & Công trình

Email

Hoanghavfu41@gmail.com

Số điện thoại

0912.456.088

Học hàm/học vị

Tiến sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường Đại học Lâm nghiệp

2000

Đại học

Trường Đại học Lâm nghiệp

2010

Thạc sỹ

Trường Đại học Lâm Nghiệp

2021

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Hướng dẫn TH môn học: Khai thác lâm sản, Bảo hộ lao động, Máy động lực, Ô tô máy kéo, Máy xây dựng, Sức bền vật liệu 1…

Hướng nghiên cứu

Kỹ thuật cơ khí

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1. Xác định tỷ suất lực cắt khi cưa gỗ keo lá tràm (Acacia Auriculiformics Cunn) bằng cưa xích - Cấp Trường - Cộng tác viên (2010).

Lý lịch khoa học

 

Thành tích

-         2011-2012 LĐTT

-         2012-2013 CSTĐCS

-         2013-2014 CSTĐCS

-         2014-2015 CSTĐCS

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN VĂN QUÂN

 

Năm sinh

1983

Ngạch công chức

Kỹ sư hướng dẫn thực hành

Chức vụ

 

Địa chỉ

Khoa Cơ điện & Công trình

Email

Quanct1983@gmail.com

Số điện thoại

0985652784

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm nghiệp

2006

Đại học

Đại học Thủy lợi

2012

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Hướng dẫn thực hành các môn: Vật liệu xây dựng, cơ học đất, kiến trúc công trình, máy xây dựng, thí nghiệm đường ô tô, thí nghiệm kiểm định và kiểm tra chất lượng công trình…

Hướng nghiên cứu

Vật liệu xây dựng, cơ học đất, thủy lực, thủy công, công trình cầu đường, xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp, ứng dụng tin học trong công trình…

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

 

1.Chủ trì 01đề tài NCKH cấp khoa năm 2011 với tên đề tài: "Nghiên cứu một số tính chất vật lý và cơ học của đất là cơ sở cho việc phân loại và sử dụng đất xây dựng tại khu trường đại học Lâm nghiệp"

2. Chủ trì 01 đề tài NCKH cấp khoa năm 2012 với tên đề tài:

 "Nghiên cứu công nghệ thi công tường Barrette trong  điều kiện đất nền Hà Nội"

3. Chủ trì 01 đề tài NCKH cấp khoa năm 2013 với tên đề tài:

"Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông tự lèn trong thi công các công trình thủy lợi"

 

4. Chủ trì 02 đề tài  NCKH cấp khoa năm 201 4 với tên đề tài:

 - Nghiên cứu các giải pháp công nghệ chống thấm cho nền cát cuội sỏi. Ứng dụng công nghệ hợp lý cho Hồ chứa nước Mỹ Lâm  

- Nghiên cứu giải pháp xử lý một số sự cố thường gặp khi thi công phần ngầm nhà cao tầng ở Việt Nam

5. Cộng tác viên 01 đề tài khoa học cấp trường năm 2006 do Thạc sỹ Phạm Quang Thiên Chủ trì với tên đề tài "Nghiên cứu các giải pháp cải tạo nâng cấp công trình bảo vệ bờ và mái trên hệ thống thuỷ nông Phù Sa – Hà Tây"

 

6. Cộng tác viên 01 đề tài khoa học cấp trường năm 2007 do Thạc sỹ Phạm Quang Thiên Chủ trì với tên đề tài "Nghiên cứu các giải pháp cải tạo nâng cấp các trạm bơm chuyền trên tuyến kênh chính của hệ thống thuỷ nông Phù Sa – Hà Tây "

7. Cộng tác viên 01 đề tài khoa học cấp trường năm 2008 do Thạc sỹ Phạm Văn Tỉnh Chủ trì với tên đề tài "Nghiên cứu sự hình thành lũ trên lưu vực sông Cầu phục vụ xây dựng công trình giao thông và thủy lợi tỉnh Bắc Kạn"

8. Cộng tác viên 01 đề tài khoa học cấp trường năm 2014 do Tiến sĩ Đặng Văn Thanh Chủ trì với tên đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cốt liệu đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng"

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Hướng dẫn 01 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2012- 2013 với tên đề tài "Nghiên cứu, Tìm hiểu công nghệ thi công top down  trong xây dựng tầng hầm nhà cao tầng "

2. Hướng dẫn 02 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 - 2015 với tên đề tài:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ N/XM đến các tính chất của bê tông xi măng

- Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng tạp chất trong cát đến cường độ bê tông xi măng

Lý lịch khoa học

Link bản word – nếu có

Thành tích

Từ năm 2008 -2011  Lao động tiên tiến

Từ Năm 2011 -2014 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN TUẤN ANH

 

Năm sinh

1991

Ngạch công chức

Kỹ thuật viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Trung tâm TNTH – Khoa Cơ điện & Công trình

Email

anhct1991@gmail.com

Số điện thoại

0969.089.007

Học hàm/học vị

Cử nhân

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

2016

Đại học

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

ĐẶNG THỊ KIM LIÊN

 

Năm sinh

1964

Ngạch công chức

Kỹ sư

Chức vụ

 

Địa chỉ

Trung tâm TNTH – Khoa Cơ điện & Công trình

Email

langvannb1962@gmail.com

Số điện thoại

0947 258 529

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường Chế biến gỗ WƯ

1988

Công nhân kỹ thuật

Trường Đại học Lâm nghiệp

2003

Đại học

 

 

 

Thành tích

Năm  2010 được tăng kỷ niệm chương: VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

Nhiều năm học liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến 2004 -  2015

Năm học  2004 – 2005  và  2013 – 2014 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

TRẦN VĂN QUẾ

 

Năm sinh

1985

Ngạch công chức

Kỹ thuật viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Trung tâm TNTH – Khoa Cơ điện & Công trình

Email

VQVN3585@gmail.com

Số điện thoại

0967.030.585

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

2014

Đại học

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

TÔ MẠNH HÙNG

 

Năm sinh

1989

Ngạch công chức

Kỹ thật viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Trung tâm TNTH – Khoa Cơ điện & Công trình

Email

manhhungxm@gmail.com

Số điện thoại

0974.522.160

Học hàm/học vị

Cử nhân

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường ĐH Việt hung

2014

Đại học

Trường ĐH Lâm nghiệp

2016

Thạc sỹ

 

 

 

 

 


Chia sẻ

TIN TỨC NỔI BẬT