GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH 12 tháng 6, 2015

Trung tâm thí nghiệm thực hành là đơn vị trực thuộc Khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp, có nhiệm vụ quản lý các trang thiết bị, vật tư phục vụ thực hành thực tập, phối hợp với các Bộ môn chuyên môn để tổ chức và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm và thực tập cho các sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Đọc tiếp

TIN TỨC NỔI BẬT