Chào mừng đến với website của Khoa Cơ điện và Công trình

ĐẠI HỘI CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH

14 tháng 1, 2018
Đúng 8h00 ngày 28 tháng 11 năm 2018, Khoa Cơ điện và Công trình đã long trọng tổ chức Đại hội cán bộ viên chức năm 2017.

Đúng 8h00 ngày 28 tháng 11 năm 2018, Khoa Cơ điện và Công trình đã long trọng tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2017.

Tham dự hội có PGS. TS. Dương Văn Tài - Chủ nhiệm Khoa Cơ điện và Công trình, PGS. TS. Lê Văn Thái - Phó Chủ nhiệm Khoa Cơ điện và Công trình, TS. Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Công đoàn Khoa Cơ điện và Công trình, cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong Khoa Cơ điện và Công trình.

Hội nghị đã bầu ra Đoàn Chủ tịch để điều hành Hội nghị gồm: PGS. TS. Dương Văn Tài - Chủ nhiệm KhoaTS. Đặng Văn Thanh - Chủ tịch Công đoàn Khoa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS. TS. Dương Văn Tài đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Báo cáo đã nêu rõ những nhiệm vụ, kế hoạch đã hoàn thành đúng và vượt mục tiêu đề ra của năm 2017 và cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo. Hội nghị cũng nghe những ý kiến phát biểu của các thầy cô trong các bộ môn về công tác cán bộ, công tác tuyển sinh và công tác nâng cao chất lượng giảng dạy trong các ngành đào tạo tại Khoa.

Kết thúc Hội nghị, PGS.TS. Dương Văn Tài - Chủ nhiệm Khoa đã tổng kết những nội dung, ý kiến phát biểu của cán bộ, viên chức và người lao động trong khoa và đề nghị Công đoàn Khoa ghi nhận những ý kiến chung của Hội nghị để gửi lên Công đoàn Trường Đại học Lâm Nghiệp báo cáo trong Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Trường Đại học Lâm Nghiệp năm 2017.


Chia sẻ

TIN NỔI BẬT