Thông báo: về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân K62 đợt 1

18 tháng 8, 2017
Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, thực hiện công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV

/documents/1084947/0/20170814_1503%20TB%20Vv%20to%20chuc%20Tuan%20SH%20cong%20dan_SV%20K62.pdf

   4285


Chia sẻ:
   4285

Chia sẻ

TIN NỔI BẬT