DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 29 NĂM 2017

12 tháng 4, 2017
- Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCT ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp; - Căn...

Cử cán bộ và sinh viên tham gia cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 29 năm 2017, có danh sách kèm theo.

Thời gian: Ngày 16 tháng 04 năm 2017;

Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

T/g: Tan Hoang.


Chia sẻ

© Copyright 2018 - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thiết kế bởi Tập đoàn Viettel