Chào mừng đến với website của Khoa Cơ điện và Công trình

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 29 NĂM 2017

12 tháng 4, 2017
- Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCT ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Đại học Lâm nghiệp; - Căn cứ thông báo của Ban tổ chức cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc ngày 06/02/2017 về việc tổ chức kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ XXIX - 2017.

Cử cán bộ và sinh viên tham gia cuộc thi Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 29 năm 2017, có danh sách kèm theo.

Thời gian: Ngày 16 tháng 04 năm 2017;

Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - Số 298 đường Cầu Diễn, Phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

T/g: Tan Hoang.


Chia sẻ

TIN NỔI BẬT