KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ XUẤT QUÂN THAM DỰ CUỘC THI LÁI XE SINH THÁI - TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU HONDA 2017

14 tháng 4, 2017
- Căn cứ Quyết định số 5420/QĐ-BNN-TCCB ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. - Căn cứ thư mời ngày 28/09/2016 và kế hoạch cuộc thi của Công ty Honda Việt Nam về việc...

 Sau nhiều tháng chuẩn bị cẩn thận và nghiêm túc, ngày 14/04/2017 Khoa Cơ điện và công trình tổ chức buổi chạy thử cuối cùng và làm Lễ xuất quân tham dự cuộc thi Lái xe sinh thái - Tiết kiệm nhiên liệu Honda 2017 vào ngày 15-16/04/2017.

Đến dự có PGS.TS. Dương Văn Tài - Chủ nhiệm khoa Cơ điện và công trình, cùng nhiều thầy cô khác. Chúc hai đội đi thi đạt kết quả cao. 

T/g: Tan Hoang.


Chia sẻ