CHI ĐOÀN CÁN BỘ TẶNG HOA CÁC CÔ NHÂN NGÀY 08-03.

8 tháng 3, 2017
Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được Liên Hiệp Quốc chính thức hóa vào năm 1977.

Nhân ngày Quốc tế phụ nữ, đại diện Chi đoàn cán bộ Khoa cơ điện và công trình có lẵng hoa tươi thắm tặng tập thể các chị em phụ nữ trong Khoa. Chúc chị em luôn luôn xinh đẹp, ngày nào cũng là quốc tế phụ nữ.

T/g: Tan Hoang ./.


Chia sẻ

© Copyright 2017 - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thiết kế bởi Tập đoàn Viettel