thông báo về việc tham gia đóng bảo hiểm y tế bắt buộc đợt 2 năm 2016-2017

18 tháng 5, 2017
căn cứ khoản 1 điều 2 luật sửa đổi bổ sung của luật bảo hiểm y tế

thông tin tại đây .../documents/1084947/0/20170512_823%20TB%20Vv%20SV%20tham%20gia%20BHYT%20bat%20buoc%20dot%202%2C%20nam%20hoc%202016_2017.pdf


Chia sẻ

© Copyright 2017 - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thiết kế bởi Tập đoàn Viettel