Thông báo: về việc tổ chức ngày hội việc làm 2017

12 tháng 5, 2017
Căn cứ kế hoạch số 584/KH-ĐHLN-XTTS ngày 07/04/2017 của Hiệu trưởng Trường đại học Lâm nghiệp về việc tổ chức ' Ngày hội việc làm 2017'

Chi tiết tại đây ..../documents/1084947/0/ng%C3%A0y%20h%E1%BB%99i%20vi%E1%BB%87c%20l%C3%A0m%202017.pdf


Chia sẻ

© Copyright 2017 - Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thiết kế bởi Tập đoàn Viettel