Tài liệu tham khảo: KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH, TÍNH TOÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP

3 tháng 9, 2015
Các tài liệu tham khảo về kiến trúc công trình, tính toán bê tông cốt thép và kết cấu nhà cửa....

 

Ký hiệu

Tên môn học

Tên tài liệu

Tác giả

Download

 CSKT-01 Tài liệu tham khảo Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng GS. TS. Nguyễn Đức Thiềm 
 CSKT-02 Tài liệu tham khảo Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép GS. Nguyễn Đình Cống 
 CSKT-03 Tài liệu tham khảo Kết cấu bê tông cốt thép - Phần kết cấu nhà cửa TS. Phạm Thanh Đạm 
 CSKT-04 Tài liệu tham khảo  Kết cấu bê tông cốt thép 2 - Cấu kiện nhà cửa Võ Bá Tầm 
 CSKT-05 Tài liệu tham khảo   Kết cấu bê tông cốt thép 3 - Các cấu kiện đặc biệt Võ Bá Tầm 
 CSKT-06 Tài liệu tham khảo   Kết cấu bê tông cốt thép - Phần kết cấu nhà cửa
(Tái bản)
 TS. Phạm Thanh Đạm 
 CSKT-07 Tài liệu tham khảo  Khung bê tông cốt thép TS. Trịnh Kim Đạm 
 CSKT-08 Tài liệu tham khảo  Nguyên lý thiết kế chế tạo các công trình kiến trúc

 Phan Tuấn Hài
Võ Đình Diệp
Cao Xuân Lương

 
 CSKT-09 Tài liệu tham khảo  Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - Nhà ở và nhà công cộng PGS. TS Nguyễn Đức Thiềm 
 CSKT-10 Tài liệu tham khảo Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

 TS. Phạm Minh Hà

TS. Đoàn Tuyết Ngọc

 
CSKT-10 Tài liệu tham khảoAutocard xử lý tình huống 

 

 

T/g: CĐ-CT/ Tan Hoang 

 


Chia sẻ