Tài liệu môn học: KỸ THUẬT THI CÔNG 1 (tiếp)

4 tháng 11, 2016
Các tài liệu trong giảng dạy môn học Kỹ thuật thi công - ngành Kỹ thuật xây dựng công trình. Nguồn:...

 

Ký hiệuTên môn họcTên tài liệuTác giảDownload
XDCT-HGD-06Kỹ thuật thi công 1Bê tông ứng lực trướcThS. Tăng Văn Lâm
XDCT-HGD-07Kỹ thuật thi công 1Xây dựng nền đường ô tôPGS.TS. Nguyễn Quang Chiêu, TS. Lã Văn Chăm

 

T/g: CĐ-CT / Tan Hoang


Chia sẻ