Chào mừng đến với website của Khoa Cơ điện và Công trình

Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần CP Việt Nam

8 tháng 8, 2017
Tuyển dụng sinh viên các ngành Kĩ thuật cơ khí, cơ điện tử, kỹ thuật xây dựng công trình

Thông tin chi tiết tại đây......./documents/1084947/0/TUY%E1%BB%82N%20D%E1%BB%A4NG%20CPVN.pdf


Chia sẻ

TIN NỔI BẬT