Chào mừng đến với website của Khoa Cơ điện và Công trình

Đăng kí tham gia đội tình nguyện Khoa 18 tháng 6, 2015

Liên Chi đoàn vẫn tiếp tục nhận đăng kí của các đ/c Đoàn viên tham gia đội tình nguyện Khoa.

Đọc tiếp
Chương trình “Tuyển tình nguyện viên tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới” 18 tháng 6, 2015

Chương trình “Tuyển tình nguyện viên tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT