Chào mừng đến với website của Khoa Cơ điện và Công trình

BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

12 tháng 6, 2015

<<<

1. Chức năng, nhiệm vụ.

2. Thành tích đạt được.

3. Thành tích đạt được

4. Nhân sự của bộ môn.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

ĐẶNG VĂN THANH

 

Năm sinh

03/01/1975

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Phó Chủ nhiệm bộ môn

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

thanh40e@gmail.com

thanh40e@yahoo.com

Số điện thoại

092.5851193;

01654.509528

Học hàm/học vị

Tiến sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm nghiệp

1999

Đại học

Đại học Lâm nghiệp

2007

Thạc sỹ

Đại học Lâm nghiệp Đông bắc – Trung Quốc

2013

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Vật liệu xây dựng; Kết cấu bê tông cốt thép; Xây dựng mặt đường ô tô

Hướng nghiên cứu

Vật liệu xây dựng, Thiết kế và xây dựng Công trình giao thông, Thiết kế và xây dựng Công trình dân dụng.

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài, luận án đã thực hiện:

Các đề tài, luận án đã thực hiện:
1. Thiết kế nâng cấp đường ô tô

2. Nghiên cứu độ chặt tiêu chuẩn của đất trong khu vực núi Luốt - Tr­ường Đại Học Lâm Nghiệp (Cấp bô môn - 2006);
 
3. Phân loại đất trong khu vực lâm trường Lương Sơn – Hoà Bình để phục vụ xây dựng đường lâm nghiệp (Cấp bô môn - 2007);

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm, độ chặt đến mô đun đàn hồi của đất nền đường lầm nghiệp khu vực Lương Sơn - Hòa Bình (Luận văn Thạc sỹ - 2007);

5. Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ ẩm và mô đun đàn hồi  của một số mẫu đất đây dựng đường trong khu vực rừng nghiên cứu thực nghiệm Trường Đại học
Lâm nghiệp (Cấp bô môn - 2008);

6. SMA 高温稳定性影响因素及纤维作用机理研究 (STUDY ON FACTORS AFFECTING THE HIGH-EMPERATURE TABILITY OF SMA AND THE ROLES OF FIBER ON THIS STABILITY) - Luận án Tiến sỹ.

 7. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm, độ chặt đến mô đun đàn hồi của đất dùng đắp nền đường Lâm Nghiệp khu vực Lương Sơn – Hòa Bình – Luận văn Tiến Sỹ

 8. Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cốt liệu đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng - Đề tài cấp cơ sở.

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

 1. Thiết kế kỹ thuật và thi công đường ô tô (Khóa luận tốt nghiệp sinh viên đại học từ năm 2000 đến nay);
2. Thiết kế kỹ thuật và thi công công trình dân dụng – công nghiệp  (Khóa luận tốt nghiệp sinh viên đại học từ năm 2013 đến nay);
 
3. Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng vôi nhào trộn đến tính chất của đất gia cố dùng xây dựng đường ô tô (NCKH sinh viên - 2002);

4. Nghiên cứu một số tính chất của đất xây dựng khu vực Nui Luốt – Đại học Lâm nghiệp (NCKH sinh viên - 2003);

5. Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng xi măng nhào trộn đến tính chất của đất gia cố dùng xây dựng đường ô tô (NCKH sinh viên - 2004);

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối cốt liệu lớn đến tính công tác và cường độ
chịu nén của bê tông xi măng (NCKH sinh viên - 2015);


7. Nghiên cứu thành phần bê tông cường độ cao (NCKH sinh viên - 2015)

 

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

1. Phương pháp đánh giá mức độ ổn định của sườn dốc - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp – 2006;


2. Analysis of High Temperature Stability and Water Stability of SMA mixture using Orthogonal Experiments - International Journal of Civil and Structural Engineering, 2011(2): 626-638 - http://www.ipublishing.co.in/jcservol2no22011.html


3. Study on influence factors of high temperature and water stability of Stone Matrix Asphalt - Advanced Materials Research, 2013 (602-604): 1014-1020 - http://www.ttp.net978-3-03785-543-0/22.html


4. Influence of different fibers on high temperature and water stability of Stone Matrix Asphalt - International Journal of Applied Engineering and Technology, 2013, 3(1): 1-10 - http://www.cibtech.org/jet.htm


5. Study on Marshall and Rutting test of SMA at abnormally high temperature - Construction and Building Materials 47(2013): 1337-1341 - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813005503


6. 基于正交试验的SMA混合料组成设计与分析 (Thiết kế thành phần hỗn hợp SMA dựa vào phương pháp thí nghiệm trực giao) - 中外公路33(3): 264-268 (Đường ô tô trong và ngoài nước) - http://admin.chinajournal.net.cn/insidepage_model01/bkjj.asp?rwbh=GWGL


7. Phân tích vi quan sự phân bố và tác dụng của sợi trong hỗn hợp SMA - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1 – 2014


8. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt thoi dẹt đến tính công tác và cường độ của bê tông - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 2 – 2015: 83-88


9. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ELONGATION AND FLAKINESS INDEX AND IMPURITY TO CONCRETE PROPERTIES - International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 2015(12): 400-406 (ISSN:2277-9655) - http://www.ijesrt.com/current_issues.html

 

Lý lịch khoa học

Liên hệ: thanh40e@gmail.com 

Thành tích

- "Chiến sĩ thi đua cơ sở/Giảng viên giỏi" năm học 2005-2006;

- "Chiến sĩ thi đua cơ sở/Giảng viên giỏi" năm học 2006-2007;

- "Chiến sĩ thi đua cơ sở/Giảng viên giỏi" năm học 2007-2008;

- "Chiến sĩ thi đua cơ sở/Giảng viên giỏi" năm học 2013 – 2014;

- Bằng khen của Tỉnh Đoàn năm học 2002-2003;

- Bằng khen của TW Đoàn năm học 2005-2006;

- Kỉ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" 2006. 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

PHẠM VĂN TỈNH

 

Năm sinh

06/08/1974

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Phó chủ nhiệm Khoa

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

 

tinhpvvfu@gmail.com

Số điện thoại

 

0918940003

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

 

Trường ĐH Lâm nghiệp

2000

Đại học

 Trường ĐH Thủy lợi – Hà Nội

 2007

Thạc sỹ

 Trường ĐH Kỹ thuật Dresden - Đức

 2015

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

 

 

 

- Thủy văn công trình

   - Thủy lực và máy thủy lực

   - Kỹ thuật thủy khí

   - Cấp thoát nước

   - Đồ án hệ thống cấp nước cho khu dân cư

 

Hướng nghiên cứu

 

 

-         Tối ưu hóa thiết kế và vận hành hệ thống đường ống cấp thoát nước sinh hoạt, công nghiệp, tưới tiêu nông nghiệp

-         Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước

 

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

 

 

-Nghiên cứu sự hình thành lũ trên lưu vực thượng nguồn sông Cầu phục vụ xây dựng công trình giao thong, thủy lợi tỉnh Bắc Kạn – Chủ trì, đề tài cấp trường, năm 2008.

-Nghiên cứu các giải pháp cải tạo nâng cấp các trạm bơm chuyền trên tuyến kênh chính của hệ thống thuỷ nông Phù Sa – Hà Tây. Cộng tác viên, đề tài cấp trường năm 2007.

-  Nghiên cứu nâng cấp công trình đập đất và các giải pháp an toàn đập đất  - hồ chứa tại Kỳ sơn – Hòa Bình và Đồng Mô – Hà Tây. Cộng tác viên, đề tài cấp trường năm 2005.

-Nghiên cứu hiện trạng và tiềm năng về cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ quy hoạch rừng Asean của trường ĐH lâm nghiệp tại Kỳ Sơn – Hòa Bình. Cộng tác viên, đề tài cấp trường năm 2004.

-Thiết kế, quy hoạch hệ thống phân chia lưới nước phục vụ chống cháy rừng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm núi Luốt – Trường ĐH Lâm nghiệp. Cộng tác viên, đề tài cấp trường năm 2003.

 

 

 

Các bài báo đã công bố:

TT

Tên bài báo

Năm công bố

Tên tạp chí/Hội thảo

Tác giả/ Đồng tác giả

7

A simulation-based optimization framework for simultaneous pipe size and layout optimization of water distribution networks

2016

ASEAN-EU Science, Technology & Innovation Days (submitted)

 

Tác giả

6

Nghiên cứu cấp phối cốt liệu lớn của bê tong bằng phương pháp thí nghiệm trực giao

2016

Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp (accepted)

Đồng tác giả

5

Optimal design of a water distribution network using simulation-based multi-objective optimization

2016

International journal of engineering science & research technology

Tác giả

4

Mô hình tối ưu đa mục tiêu dựa mô phỏng trong thiết kế hệ thống cấp nước có áp

2015

Kỷ yếu hội thảo Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 47

Tác giả

3

A simulation-optimization approach for designing water distribution networks under multiple objectives

2014

European Geoscience Union General Assembly, Vienna, Austria

Đồng tác giả

2

Multi-objective design of a water distribution network using simulation–based optimization

2012

In 14th Water Distribution Systems Analysis Conference, Adelaide, Australia. American Society of Civil Engineers.

Tác giả

1

Nghiên cứu tính toán lũ vượt thiết kế cho các công trình thủy lợi

2007

Tạp chí Thông tin Lâm nghiệp số 1/2007

Tác giả

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

PHẠM MINH VIỆT

 

Năm sinh

1983

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email

Minhvietsp2@gmail.com

Số điện thoại

0977.637.222

Học hàm/học vị

ThS

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

2007

Đại học

Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

2015

Thạc sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Thiết kế cầu đường bộ, Thi công cầu, Thiết kế và xây dựng công trình ngầm, Nền và móng, Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình.

Hướng nghiên cứu

Xây dựng cầu hầm

Công trình khoa học

 

Các đề tài đã tham gia:

1. "Nghiên cứu ứng dụng Midas/Civil trong phân tích kết cấu cầu.

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Đề tài NCKH sinh viên:

- "Tìm hiểu các sự cố cọc khoan nhồi thường gặp trong thực tế thi công cọc khoan nhồi công trình cầu"

Các quyển sách đã xuất bản:

 Bài giảng môn "Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình" (Nhóm tác giả)

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

VŨ MINH NGỌC

 

Năm sinh

1987

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

 

ngocvm.vfu@gmail.com

Số điện thoại

 

0967.414.989

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Xây dựng

2006

Đại học

Đại học Xây dựng

2014

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

 

 

- Kỹ thuật thi công 1 & 2

- Tin học ứng dụng trong xây dựng

 

Hướng nghiên cứu

 

 

- Kết cấu công trình

- Kỹ thuật thi công nhà cao tầng

 

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

 

 

1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống biểu đồ để lựa chọn tiết diện hợp lý của dầm bẹt bê tông ứng lực trước.

Cấp quản lý: Cơ sở (Đại học Lâm nghiệp)

Vai trò: Chủ trì đề tài

Năm thực hiện: 2015

2. Tên đề tài: Đánh giá tính toán cốt thép cho sàn bê tông cốt thép theo lý thuyết và các phần mềm chuyên ngành.

Cấp quản lý: Cơ sở (Đại học Lâm nghiệp)

Vai trò: Chủ trì đề tài

Năm thực hiện: 2016

 

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng: 40 đề tài

Thời gian: 2013-2016

2. Nghiên cứu khoa học sinh viên: 10 đề tài

Thời gian: 2013-2016

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Bài giảng Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình, trường Đại học Lâm nghiệp, 2015, đồng tác giả.

Thành tích

 

 

Lao động tiên tiến năm học 2012-2013

Lao động tiên tiến năm học 2013-2014

Lao động tiên tiến năm học 2014-2015

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

CAO ĐỨC THỊNH

 

Năm sinh

01-01-1983

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Giảng viên

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

Thinhcaopvs@gmail.com

Số điện thoại

0912.856.152

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Xây dựng

2006

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Kiến trúc Công trình

Hướng nghiên cứu

Các đề tài thuộc lĩnh vực Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

  1. Hướng dẫn NCKH sinh viện, tên đề tài "Xử lý nền đường đắp trên nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật", năm 2014-2015;
  2. Hướng dẫn tốt nghiệp đại học, tên đề tài "Thiết kế chung cư cao cấp Văn Phú" & "Thiết kế trường học huyện Kỳ Sơn", khóa 55, năm thực hiện 2014-2015.

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Bài giảng Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình, trường Đại học Lâm nghiệp, 2015, đồng tác giả.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Nguyễn Văn Bắc

 

Năm sinh

04/08/1985

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

Email

Bacnv.uct@gmail.com

Số điện thoại

0974.886.633

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học giao thông vận tải Hà Nội

2008

Đại học

Đại học giao thông vận tải Hà Nội

2015

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

- Thiết kế cầu đường bộ

- Thiết kế cầu thép

- Nền và Móng

 

Hướng nghiên cứu

Kỹ thuật công trình giao thông

Công trình khoa học

 
  

Các đề tài đã tham gia, chủ trì:

1. Nghiên cứu lựa chọn kết cấu khe co giãn cho cầu dầm giản đơn khu vực phía Bắc - Luận văn thạc sỹ

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi Polypropylene đến độ sụt và cường độ chịu nén của bê tông xi măng - Đề tài cấp cơ sở

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cốt liệu đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng - Đề tài cấp cơ sở

4. Nghiên cứu phần mềm NovaTDN trong thiết kế đường ô tô - Đề tài cấp khoa

5. Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm ngang thay cho đệm cát - Đề tài câp khoa

6. Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng cọc cát - xi măng - vôi ứng dụng cho công trình vừa và nhỏ - Đề tài cấp khoa

 

 

 

Các quyển sách đã xuất bản:

 

1. Bài giảng : Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015, Đồng tác giả
 

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

1. Investigation of the effect of elongation and flakiness index and impurity to concrete properites - International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 2015(12):400-406(ISSN:2277-9655);

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt thoi dẹt đến tính công tác và cường độ của bê tông - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 2-2015:83-88;

3. Phân tích vi quan sự phân bố và tác dụng của sợi trong hỗn hợp SMA - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1-2014;

4. Một số điểm lưu ý trong sử dụng phần mềm NovaTDN trong thiết kế đường ô tô - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1-2012;

5. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục vết nứt đầu dầm Super-T cắt khấc - Thông tin khoa học Lâm nghiệp, số 1-2012;

6. Nghiên cứu gia cố nền đất yếu bằng cọc cát - xi măng - vôi - Thông tin khoa học Lâm nghiệp, số 3 -2011.
Thành tích

Lao động tiên tiến năm học 2012-2013

Lao động tiên tiến năm học 2013-2014

 

Lao động tiên tiến năm học 2014-2015

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

DƯƠNG MẠNH HÙNG

 

Năm sinh

15-12-1988

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Giảng viên

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

Hungthepda@gmail.com

Số điện thoại

0902185355

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Xây dựng

2011

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Cấp thoát nước

Hướng nghiên cứu

Các đề tài thuộc lĩnh vực Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

  1. Hướng dẫn NCKH sinh viện, tên đề tài "Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Sap2000 trong thiết kế xây dựng", năm 2014-2015;
  2. Hướng dẫn tốt nghiệp đại học, tên đề tài "Thiết kế chung cư khu đô thị Nam Thăng Long", khóa 55, năm thực hiện 2014-2015.

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Bài giảng Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình, trường Đại học Lâm nghiệp, 2015, đồng tác giả.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

HOÀNG GIA DƯƠNG

 

Năm sinh

1989

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Bí thư Liên chi đoàn Khoa Cơ điện Công trình

Địa chỉ

Đồ Sơn – Hải Phòng

Email

hgd.doson@gmail.com

Số điện thoại

0989.602.862

Học hàm/học vị

Kĩ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường ĐH Lâm nghiệp

2012

Đại học

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Xây dựng nhà dân dụng và công nghiệp, Cơ học đất, Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình.

Hướng nghiên cứu

 

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1. Cộng tác viên Đề tài cấp cơ sở. "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cốt liệu đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Đề tài NCKH sinh viên:

- "Đề xuất giải pháp xây dựng và kiến trúc giảng đường G7"

- "Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt yếu trong cốt liệu lớn đến tính công tác và cường độ chịu nén của bê tông xi măng"

 

Các quyển sách đã xuất bản:

 Bài giảng môn "Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình" (Nhóm tác giả)

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Đặng Thị Hồng

 

Năm sinh

1990

Ngạch công chức

HĐ – 15.111 – 795

Chức vụ

Giảng viên

Địa chỉ

Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Email

danghong24@gmail.com

Số điện thoại

01693801870

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

2013

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Thủy văn Công trình, Thủy lực Công trình, Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình.

Hướng nghiên cứu

Xây dựng công trình Thủy

 


Chia sẻ

TIN NỔI BẬT