Article Summary Article Summary

hực hiện thông báo số 2223/TB-ĐHLN-HTQT ngày 01/08/2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Lâm nghiệp và nhằm nâng cao năng lực trong bối cảnh quốc tế hóa, Khoa Cơ điện và công trình đã làm thủ tục tiếp nhận thực tập sinh Phoosear Sittichai hiện là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Rajmangala University of Technology Phra Nakhon, Thái lan đến thực tập tại Bộ môn Kỹ thuật điện và tự động hóa. Bộ môn đã phân công các Thầy, Cô lập kế hoạch cụ thể để hướng dẫn sinh viên Phoosear Sittichai hoàn thành các nội dung thực tập tại trường Đại học Lâm nghiệp.