THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH - 2018

5 tháng 8, 2017
Hình thức tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, thông tin việc làm sau khi tốt nghiệp của Khoa cơ điện và công trình năm 2018

CỤ THỂ CHO TỪNG NGÀNH HỌC NHƯ SAU:

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ

NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VỀ TUYỂN SINH


Chia sẻ