Chào mừng đến với website của Khoa Cơ điện và Công trình

Danh sách cố vấn học tập các lớp năm học 2014 - 2015

8 tháng 10, 2014
Căn cứ theo quyết định số 970/QĐ-ĐHLN-TCCB v/v giao nhiệm cụ cho viên chức.

STT

Họ và tên

Lớp

SĐT

Email

1

Bùi Thị Toàn Thư

55a KTCTXD

0984.604.862

thubt0479@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Vũ Cẩm Bình

55b KTCTXD

01239.850.459

nuivlfuv@yahoo.com

3

Đặng Văn Thanh

56a KTCTXD

0925.851.193

 thanh40e@gmail.com

4

Hoàng Hà

56b KTCTXD

0912.456.088

hoanghavfu41@gmail.com

5

Nguyễn Văn Bắc

57a KTCTXD

0974.886.633

bacnv.uct@gmail.com

6

Phạm Minh Việt

57b KTCTXD

0977.637.222

minhvietsp2@gmai.com

7

Đinh Bá Bách

57c KTCTXD

0985.138.070

bachvfu@gmail.com

8

Vương Quốc Cường

57d KTCTXD

0904.619.058

vqcuong1988@gmail.com

9

Đỗ Tuấn Anh

57KTCK

0974.772.113

anhmsi@gmail.com

10

Nguyễn Văn Quân

58a KTCTXD

0985.652.784

quanct1983@gmail.com

11

Hoàng Gia Dương

58b KTCTXD

0989.602.862

hgd.doson@gmail.com

12

Phạm Quang Đạt

58c KTCTXD

0973.175.192

quangdatfuv@gmail.com

13

Phạm Văn Thuyết

58d KTCTXD

0968.252.528

phamthuyet85@gmail.com

14

Lê Thái Hà

58KTCK

0987.966.288

lethaiha6789@gmail.com

15

Đinh Hải Lĩnh

58CĐT

0946.655.096

hailinh.vfu@gmail.com

16

Vũ Minh Ngọc

59a KTCTXD

0967.414.989

ngocvm.vfu@gmail.com

17

Cao Đức Thịnh

59b KTCTXD

0912.856.152

thinhcaopvs@gmail.com

18

Trần Văn Tưởng

59KTCK

0989.325.336

tuongvtran@gmail.com

19

Lê Minh Đức

59CĐT

0936.373.894

lmlnduc@gmail.com


Chia sẻ

TIN NỔI BẬT