Cơ cấu tổ chức của Khoa Cơ điện và Công trình

3 tháng 12, 2019
Cơ cấu tổ chức của Khoa Cơ điện và Công trình gồm có: Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa, Các Bộ môn - Trung tâm, Công đoàn Khoa, Văn phòng Khoa, Đoàn Thanh niên.

I. CHI BỘ KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH

       1. Bí thư Chi bộ: Đ/c Dương Văn Tài

       2. Phó bí thư Chi bộ: Đ/c Phạm Văn Tỉnh

II. BAN CHỦ NGHIỆM KHOA:

      1. Trưởng khoa:               NGƯT.PGS.TS. Dương Văn Tài

      2. Phó trưởng khoa:        GVC.TS. Phạm Văn Tỉnh

III. CÁC BỘ MÔN, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC KHOA

STT

Bộ môn

Trưởng bộ môn

1

  Công nghệ và máy chuyên dùng

  TS. Trần Văn Tưởng

2

  Cơ sở Kỹ thuật công nghiệp

  TS. Nguyễn Văn Tựu

3

  Kỹ thuật Công trình xây dựng

  TS. Đặng Văn Thanh

4

  Kỹ thuật Cơ khí

  TS. Trần Văn Tùng

5

  Kỹ thuật Điện và tự động hóa

  TS. Hoàng Sơn

6

  Toán

  TS. Phạm Quang Khoái

7

  Vật Lý

  TS. Nguyễn Thị Quỳnh Chi

8

  Trung tâm Thí nghiệm thực hành

  ThS. Hoàng Hà 

 

III.  CÔNG ĐOÀN KHOA

     Chủ tịch Công đoàn: Đ/c. Đặng Văn Thanh

IV. ĐOÀN THANH NIÊN

     Bí thư liên chi: Đ/c Hoàng Gia Dương

V. VĂN PHÒNG KHOA

     Trợ lý: Nguyễn Thị Huyền Trang


Chia sẻ

TIN TỨC NỔI BẬT