Cơ cấu tổ chức của khoa Cơ điện và Công trình

11 tháng 10, 2014
Hiện nay, Khoa có 7 bộ môn và 1 trung tâm TNTH. Tổng số cán bộ viên chức, lao động hợp đồng là 70 trong đo có 4 PGS.GVC, 9 TS, 30 ThS, 16 KS và 3 KTV.

 

 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA CƠ ĐIỆN VÀ CÔNG TRÌNH

 

BAN CHỦ NGHIỆM KHOA

Chủ nhiệm khoa:               PGS.TS. Dương Văn Tài

Phó chủ nhiệm khoa:        PGS.TS. Lê Văn Thái

Phó chủ nhiệm khoa:        TS. Phạm Văn Tỉnh

 

CÁC BỘ MÔN, TRUNG TÂM TRỰC THUỘC KHOA

STTBộ mônChủ nhiệm bộ môn
1  Công nghệ và máy chuyên dùng  TS. Trần Văn Tưởng
2  Cơ sở Kỹ thuật công nghiệp  NCS. Nguyễn Thị Lục (PCN, phụ trách BM)
3  Kỹ thuật Công trình xây dựng  ThS, Trần Việt Hồng
4  Kỹ thuật Cơ khí  PGS.TS Lê Văn Thái (Phó chủ nhiệm Khoa)
5  Kỹ thuật Điện và tự động hóa  NCS. Đinh Hải Lĩnh (Phó CN, phụ trách BM)
6  Toán  ThS Nguyễn Thị Vân Hòa
7  Vật Lý  ThS. Lưu Bích Linh
8  Trung tâm Thí nghiệm thực hành  ThS. Hoàng Hà  (Phó GĐ, phụ trách TT)

     

 

CÁC NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC: Hiện tại, đang đào tạo 5 ngành:

      - Ngành Công nghiệp PTNT (D510210): Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng công trình, Công nghệ và máy chuyên dùng

      - Ngành Kỹ thuật cơ khí (D520103).

      - Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình (D580201): Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình cầu đường, công trình thủy lợi.

      - Ngành Công nghệ KT Cơ điện tử (D510203): Cơ khí chế tạo máy, cơ khí động lực, cơ khí lâm nghiệp

      - Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (D510205):

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC:

      - Đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật Cơ khí

      - Đào tạo Tiến sỹ Kỹ thuật cơ khí

HỢP TÁC QUỐC TẾ

       Khoa và các bộ môn có quan hệ quốc tế với nhiều trường trong và ngoài nước:

       Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Thuỷ lợi Hà Nội, Đại học Nông nghiệp I… Học viện Kỹ thuật quân sự, Viện nghiên cứu Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch, Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh - Trung Quốc, Học viện Lâm nghiệp Tây Nam - Côn Minh - Trung Quốc.

CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA KHOA

Khoa có 18 phòng thí nghiệm và 1 gara ô tô, máy kéo với hơn 170 đơn vị thiết bị, đủ cơ sở vật chất để cho sinh viên các ngành của Khoa thực hành, thí nghiệm, NCKH.

PGS.TS Lê Văn Thái


Chia sẻ

Tin nổi bật