Cơ cấu tổ chức của Khoa Cơ điện và Công trình 3 tháng 12, 2019

Cơ cấu tổ chức của Khoa Cơ điện và Công trình gồm có: Chi bộ, Ban chủ nhiệm Khoa, Các Bộ môn - Trung tâm, Công đoàn Khoa, Văn phòng Khoa, Đoàn Thanh niên.

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT