GIỚI THIỆU BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

12 tháng 6, 2015

<<<

I. Lịch sử hình thành và phát triển

            - Bộ môn được thành lập từ năm 1995;

            - Ngành đào tạo phụ trách: Kỹ thuật Xây dựng

            - Trưởng Bộ môn đương chức:           TS. Đặng Văn Thanh

            - Tổng số cán bộ đang công tác:         14

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH  

(Cập nhật đến 8/2018)

TT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Chức vụ cao nhất các cấp

Liên hệ

(số điện thoại/email…)

Ghi chú

1

Nguyễn Quang

GVC/KS

Trưởng BM

Từ Sơn, Bắc Ninh

Nghỉ hưu từ 2004

2

Phạm Quang Thiền

GVC/ThS

Trưởng BM

097 989 2186

Nghỉ hưu từ 2014

3

Lê Tấn Quỳnh

GVC/TS

Trưởng Khoa

0912 43 82 85

quynhqltb@yahoo.com.vn

Nghỉ hưu từ 2006

4

Trần Việt Hồng

GVC/ThS

Trưởng phòng;

Trưởng BM

0976 175 518

hongfuv1502@gmail.com

Nghỉ hưu từ 2018

5

Nguyễn Văn Vệ

GV/ThS

Phó trưởng phòng

0915 437 177

nguyenveqttb@gmail.com

Nghỉ hưu từ 2017

6

Đặng Văn Thanh

GV/TS

Trưởng BM

0924 37 07 98; 01654 509 528

thanh40e@gmail.com

Đang công tác

7

Phạm Văn Tỉnh

GVC/TS

Phó Trưởng khoa;

Phó Trưởng BM

0912 950 003

tinhpvvfu@gmail.com

Đang công tác

8

Nguyễn Thị Bích  Hạnh

GV/ThS

 

Xuân Mai, Chương Mỹ, HN

Chuyển về ĐH Công nghệ GTVT từ 2006

9

Lê Thị Huệ

GV/ThS

 

0164 936 9981

whitelys263@gmail.com

Đang công tác

10

Nguyễn Văn Bắc

GV/ThS

 

0974 886 633

bacnv.uct@gmail.com

Đang NCS tại Nhật

11

Vũ Minh Ngọc

GV/ThS

 

0967 414 989

ngocvm.vfu@gmail.com

Đang công tác

12

Ng Hoàng Phong

GV/ThS

 

0168 644 0928

nhphongtdt@gmail.com

Đang NCS tại Trung Quốc

13

Hoàng Gia Dương

GV/ThS

 

0989 602 862

hgd.doson@gmail.com

Đang công tác

14

Phạm Văn Thuyết

GV/ThS

 

0968 252 528

phamthuyet85@gmail.com

Đang công tác

15

Phạm Quang Đạt

GV/ThS

 

0973 175 192

quangdatfuv@gmail.com

Đang công tác

16

Phạm Minh Việt

GV/ThS

 

0977 637 222

minhvietsp2@gmail.com

Đang công tác

17

Cao Đức Thịnh

GV/ThS

 

0912 856 152

thinhcaopvs@gmail.com

Đang công tác

18

Dương Mạnh Hùng

GV/KS

 

0912 185 355

hungthepda@gmail.com

Đang học Cao học tại ĐH Xây dựng

19

Đặng Thị Hồng

GV/ThS

 

0169 380 1870

hongdt2@vfu.edu.vn

Đang công tác

20

Nguyễn Thị Tình

GV/ThS

 

0169 316 0670

trannguyenbaongoc2011@gmail.com

Đang công tác

II. Chức năng và nhiệm vụ

            Theo quy định của Nhà trường!

III. Các hướng nghiên cứu

1. Chế tạo và sử dụng hợp lý vật liệu xây dựng;

2. Kỹ thuật và công nghệ vật liệu xây dựng mới;

3. Kỹ thuật và công nghệ mới trong thiết kế, thi công và quản lý sử dụng Công trình xây dựng.

IV. Lãnh đạo qua từng thời kỳ

            1. GVC.KS Nguyễn Quang                - Trưởng BM từ 1995 đến 2004;

            2. GVC.ThS Phạm Quang Thiền        - Trưởng BM từ 1994 đến 2013;

            3. GVC.ThS Trần Việt Hồng              - Trưởng BM từ 2013 đến 2017;

            4. GC.TS Đặng Văn Thanh                - Trưởng BM từ 2017 đến nay

V. Các thành tích, khen thưởng đạt được

            - Tập thể lao đông xuất sắc nhiều năm học;

            - Bằng khen cấp bộ: năm học 2016-2017.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

ĐẶNG VĂN THANH

 

Năm sinh

03/01/1975

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

Trưởng bộ môn

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

thanh40e@gmail.com

thanh40e@yahoo.com

Số điện thoại

0924 37 07 98;

0354 509 528

Học hàm/học vị

Tiến sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm nghiệp

1999

Đại học

Đại học Lâm nghiệp

2007

Thạc sĩ

Đại học Lâm nghiệp Đông bắc – Trung Quốc

2013

Tiến sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Vật liệu xây dựng; Kết cấu bê tông cốt thép; Xây dựng mặt đường ô tô

Hướng nghiên cứu

Vật liệu xây dựng, Thiết kế và xây dựng Công trình giao thông, Thiết kế và xây dựng Công trình dân dụng.

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài, luận án đã thực hiện:


1. Thiết kế nâng cấp đường ô tô

2. Nghiên cứu độ chặt tiêu chuẩn của đất trong khu vực núi Luốt - Tr­ường Đại Học Lâm Nghiệp (Cấp bô môn - 2006);
 
3. Phân loại đất trong khu vực lâm trường Lương Sơn – Hoà Bình để phục vụ xây dựng đường lâm nghiệp (Cấp bô môn - 2007);

4. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm, độ chặt đến mô đun đàn hồi của đất nền đường lầm nghiệp khu vực Lương Sơn - Hòa Bình (Luận văn Thạc sỹ - 2007);

5. Nghiên cứu mối quan hệ giữa độ ẩm và mô đun đàn hồi  của một số mẫu đất đây dựng đường trong khu vực rừng nghiên cứu thực nghiệm Trường Đại học
Lâm nghiệp (Cấp bô môn - 2008);

6. SMA 高温稳定性影响因素及纤维作用机理研究 (STUDY ON FACTORS AFFECTING THE HIGH-EMPERATURE TABILITY OF SMA AND THE ROLES OF FIBER ON THIS STABILITY) - Luận án Tiến sỹ.

 7. Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm, độ chặt đến mô đun đàn hồi của đất dùng đắp nền đường Lâm Nghiệp khu vực Lương Sơn – Hòa Bình – Luận văn Tiến Sỹ

 8. Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cốt liệu đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng - Đề tài cấp cơ sở.

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

 1. Thiết kế kỹ thuật và thi công đường ô tô (Khóa luận tốt nghiệp sinh viên đại học từ năm 2000 đến nay);
2. Thiết kế kỹ thuật và thi công công trình dân dụng – công nghiệp  (Khóa luận tốt nghiệp sinh viên đại học từ năm 2013 đến nay);
 
3. Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng vôi nhào trộn đến tính chất của đất gia cố dùng xây dựng đường ô tô (NCKH sinh viên - 2002);

4. Nghiên cứu một số tính chất của đất xây dựng khu vực Nui Luốt – Đại học Lâm nghiệp (NCKH sinh viên - 2003);

5. Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng xi măng nhào trộn đến tính chất của đất gia cố dùng xây dựng đường ô tô (NCKH sinh viên - 2004);

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của cấp phối cốt liệu lớn đến tính công tác và cường độ
chịu nén của bê tông xi măng (NCKH sinh viên - 2015);


7. Nghiên cứu thành phần bê tông cường độ cao (NCKH sinh viên - 2015)

 

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

1. Phương pháp đánh giá mức độ ổn định của sườn dốc - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp – 2006;


2. Analysis of High Temperature Stability and Water Stability of SMA mixture using Orthogonal Experiments - International Journal of Civil and Structural Engineering, 2011(2): 626-638 - http://www.ipublishing.co.in/jcservol2no22011.html


3. Study on influence factors of high temperature and water stability of Stone Matrix Asphalt - Advanced Materials Research, 2013 (602-604): 1014-1020 - http://www.ttp.net978-3-03785-543-0/22.html


4. Influence of different fibers on high temperature and water stability of Stone Matrix Asphalt - International Journal of Applied Engineering and Technology, 2013, 3(1): 1-10 - http://www.cibtech.org/jet.htm


5. Study on Marshall and Rutting test of SMA at abnormally high temperature - Construction and Building Materials 47(2013): 1337-1341 - http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813005503


6. 基于正交试验的SMA混合料组成设计与分析 (Thiết kế thành phần hỗn hợp SMA dựa vào phương pháp thí nghiệm trực giao) - 中外公路33(3): 264-268 (Đường ô tô trong và ngoài nước) - http://admin.chinajournal.net.cn/insidepage_model01/bkjj.asp?rwbh=GWGL


7. Phân tích vi quan sự phân bố và tác dụng của sợi trong hỗn hợp SMA - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1 – 2014


8. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt thoi dẹt đến tính công tác và cường độ của bê tông - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 2 – 2015: 83-88


9. INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ELONGATION AND FLAKINESS INDEX AND IMPURITY TO CONCRETE PROPERTIES - International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 2015(12): 400-406 (ISSN:2277-9655) - http://www.ijesrt.com/current_issues.html

 

Lý lịch khoa học

Liên hệ: thanh40e@gmail.com 

Thành tích

- "Chiến sĩ thi đua cơ sở/Giảng viên giỏi" năm học 2005-2006;

- "Chiến sĩ thi đua cơ sở/Giảng viên giỏi" năm học 2006-2007;

- "Chiến sĩ thi đua cơ sở/Giảng viên giỏi" năm học 2007-2008;

- "Chiến sĩ thi đua cơ sở/Giảng viên giỏi" năm học 2013 – 2014;

- Bằng khen của Tỉnh Đoàn năm học 2002-2003;

- Bằng khen của TW Đoàn năm học 2005-2006;

- Kỉ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" 2006. 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

PHẠM VĂN TỈNH

 

Năm sinh

06/08/1974

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

Phó Trưởng Khoa

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

 

tinhpvvfu@gmail.com

Số điện thoại

 

0918940003

Học hàm/học vị

Tiến sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

 

Trường ĐH Lâm nghiệp

2000

Đại học

 Trường ĐH Thủy lợi – Hà Nội

 2007

Thạc sĩ

 Trường ĐH Kỹ thuật Dresden - Đức

 2015

Tiến sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

   - Thủy văn công trình

   - Thủy lực và máy thủy lực

   - Kỹ thuật thủy khí

   - Cấp thoát nước

   - Đồ án hệ thống cấp nước cho khu dân cư

Hướng nghiên cứu

- Tối ưu hóa thiết kế và vận hành hệ thống đường ống cấp thoát nước sinh hoạt, công nghiệp, tưới tiêu nông nghiệp

-  Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

Nghiên cứu sự hình thành lũ trên lưu vực thượng nguồn sông Cầu phục vụ xây dựng công trình giao thong, thủy lợi tỉnh Bắc Kạn – Chủ trì, đề tài cấp trường, năm 2008.

Nghiên cứu các giải pháp cải tạo nâng cấp các trạm bơm chuyền trên tuyến kênh chính của hệ thống thuỷ nông Phù Sa – Hà Tây. Cộng tác viên, đề tài cấp trường năm 2007.

Nghiên cứu nâng cấp công trình đập đất và các giải pháp an toàn đập đất  - hồ chứa tại Kỳ sơn – Hòa Bình và Đồng Mô – Hà Tây. Cộng tác viên, đề tài cấp trường năm 2005.

Nghiên cứu hiện trạng và tiềm năng về cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ quy hoạch rừng Asean của trường ĐH lâm nghiệp tại Kỳ Sơn – Hòa Bình. Cộng tác viên, đề tài cấp trường năm 2004.

Thiết kế, quy hoạch hệ thống phân chia lưới nước phục vụ chống cháy rừng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu thực nghiệm núi Luốt – Trường ĐH Lâm nghiệp. Cộng tác viên, đề tài cấp trường năm 2003.

 

 

Các bài báo đã công bố:

TT

Tên bài báo

Năm công bố

Tên tạp chí/Hội thảo

Tác giả/ Đồng tác giả

7

A simulation-based optimization framework for simultaneous pipe size and layout optimization of water distribution networks

2016

ASEAN-EU Science, Technology & Innovation Days (submitted)

 

Tác giả

6

Nghiên cứu cấp phối cốt liệu lớn của bê tong bằng phương pháp thí nghiệm trực giao

2016

Tạp chí khoa học và công nghệ lâm nghiệp (accepted)

Đồng tác giả

5

Optimal design of a water distribution network using simulation-based multi-objective optimization

2016

International journal of engineering science & research technology

Tác giả

4

Mô hình tối ưu đa mục tiêu dựa mô phỏng trong thiết kế hệ thống cấp nước có áp

2015

Kỷ yếu hội thảo Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 47

Tác giả

3

A simulation-optimization approach for designing water distribution networks under multiple objectives

2014

European Geoscience Union General Assembly, Vienna, Austria

Đồng tác giả

2

Multi-objective design of a water distribution network using simulation–based optimization

2012

In 14th Water Distribution Systems Analysis Conference, Adelaide, Australia. American Society of Civil Engineers.

Tác giả

1

Nghiên cứu tính toán lũ vượt thiết kế cho các công trình thủy lợi

2007

Tạp chí Thông tin Lâm nghiệp số 1/2007

Tác giả

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

PHẠM MINH VIỆT

 

Năm sinh

1983

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội

Email

Minhvietsp2@gmail.com

Số điện thoại

0977.637.222

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

2007

Đại học

Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội

2015

Thạc sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Thiết kế cầu đường bộ, Thi công cầu, Thiết kế và xây dựng công trình ngầm, Nền và móng, Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình.

Hướng nghiên cứu

Xây dựng cầu hầm

Công trình khoa học

 

Các đề tài đã tham gia:

1. "Nghiên cứu ứng dụng Midas/Civil trong phân tích kết cấu cầu.

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Đề tài NCKH sinh viên:

- "Tìm hiểu các sự cố cọc khoan nhồi thường gặp trong thực tế thi công cọc khoan nhồi công trình cầu"

Các quyển sách đã xuất bản:

 Bài giảng môn "Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình" (Nhóm tác giả)

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

VŨ MINH NGỌC

 

Năm sinh

1987

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

Phó bí thư Liên chi đoàn

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

 

ngocvm.vfu@gmail.com

Số điện thoại

 

0967.414.989

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Xây dựng

2006

Đại học

Đại học Xây dựng

2014

Thạc sĩ

 

 

Tiến sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

- Kỹ thuật thi công 1 

- Tin học ứng dụng trong xây dựng

Hướng nghiên cứu

- Kết cấu công trình

- Kỹ thuật thi công nhà cao tầng

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1. Tên đề tài: Xây dựng hệ thống biểu đồ để lựa chọn tiết diện hợp lý của dầm bẹt bê tông ứng lực trước.

Cấp quản lý: Cơ sở (Đại học Lâm nghiệp)

Vai trò: Chủ trì đề tài

Năm thực hiện: 2015

2. Tên đề tài: Đánh giá tính toán cốt thép cho sàn bê tông cốt thép theo lý thuyết và các phần mềm chuyên ngành.

Cấp quản lý: Cơ sở (Đại học Lâm nghiệp)

Vai trò: Chủ trì đề tài

Năm thực hiện: 2016

 

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Đồ án tốt nghiệp kỹ sư xây dựng: 40 đề tài

Thời gian: 2013-2016

2. Nghiên cứu khoa học sinh viên: 10 đề tài

Thời gian: 2013-2016

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Bài giảng Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình, trường Đại học Lâm nghiệp, 2015, đồng tác giả.

Thành tích

Lao động tiên tiến năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

Đoàn viên có thành tích xuất xắc năm học 2015-2016

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

CAO ĐỨC THỊNH

 

Năm sinh

1983

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

Thinhcaopvs@gmail.com

Số điện thoại

0912.856.152

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Xây dựng

2006

Đại học

Đại học Xây dựng

2017

Thạc sĩ

 

 

Tiến sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Kiến trúc Công trình

Hướng nghiên cứu

Các đề tài thuộc lĩnh vực Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

  1. Hướng dẫn NCKH sinh viện, tên đề tài "Xử lý nền đường đắp trên nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật", năm 2014-2015;
  2. Hướng dẫn tốt nghiệp đại học, tên đề tài "Thiết kế chung cư cao cấp Văn Phú" & "Thiết kế trường học huyện Kỳ Sơn", khóa 55, năm thực hiện 2014-2015.

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Bài giảng Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình, trường Đại học Lâm nghiệp, 2015, đồng tác giả.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Nguyễn Văn Bắc

 

Năm sinh

04/08/1985

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội

Email

Bacnv.uct@gmail.com

Số điện thoại

0974.886.633

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học giao thông vận tải Hà Nội

2008

Đại học

Đại học giao thông vận tải Hà Nội

2015

Thạc sĩ

 

 

Tiến sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

- Thiết kế cầu đường bộ

- Thiết kế cầu thép

- Nền và Móng

Hướng nghiên cứu

Kỹ thuật công trình giao thông

Công trình khoa học

 
   

Các đề tài đã tham gia, chủ trì:

1. Nghiên cứu lựa chọn kết cấu khe co giãn cho cầu dầm giản đơn khu vực phía Bắc - Luận văn thạc sỹ

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sợi Polypropylene đến độ sụt và cường độ chịu nén của bê tông xi măng - Đề tài cấp cơ sở

3. Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cốt liệu đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng - Đề tài cấp cơ sở

4. Nghiên cứu phần mềm NovaTDN trong thiết kế đường ô tô - Đề tài cấp khoa

5. Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm ngang thay cho đệm cát - Đề tài câp khoa

6. Nghiên cứu xử lý nền đất yếu bằng cọc cát - xi măng - vôi ứng dụng cho công trình vừa và nhỏ - Đề tài cấp khoa

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Bài giảng : Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp, 2015, Đồng tác giả
 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

1. Investigation of the effect of elongation and flakiness index and impurity to concrete properites - International Journal of Engineering Sciences & Research Technology, 2015(12):400-406(ISSN:2277-9655);

2. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt thoi dẹt đến tính công tác và cường độ của bê tông - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 2-2015:83-88;

3. Phân tích vi quan sự phân bố và tác dụng của sợi trong hỗn hợp SMA - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1-2014;

4. Một số điểm lưu ý trong sử dụng phần mềm NovaTDN trong thiết kế đường ô tô - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, số 1-2012;

5. Nguyên nhân và giải pháp khắc phục vết nứt đầu dầm Super-T cắt khấc - Thông tin khoa học Lâm nghiệp, số 1-2012;

6. Nghiên cứu gia cố nền đất yếu bằng cọc cát - xi măng - vôi - Thông tin khoa học Lâm nghiệp, số 3 -2011.
Thành tích

Lao động tiên tiến năm học 2012-2013

Lao động tiên tiến năm học 2013-2014

Lao động tiên tiến năm học 2014-2015

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

DƯƠNG MẠNH HÙNG

 

Năm sinh1988

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật Công trình, Khoa Cơ điện – Công trình

Email

Hungthepda@gmail.com

Số điện thoại

0902185355

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Xây dựng

2011

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Cấp thoát nước, Kết cấu thép

Hướng nghiên cứu

Các đề tài thuộc lĩnh vực Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

  1. Hướng dẫn NCKH sinh viện, tên đề tài "Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Sap2000 trong thiết kế xây dựng", năm 2014-2015;
  2. Hướng dẫn tốt nghiệp đại học, tên đề tài "Thiết kế chung cư khu đô thị Nam Thăng Long", khóa 55, năm thực hiện 2014-2015.

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Bài giảng Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình, trường Đại học Lâm nghiệp, 2015, đồng tác giả.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

HOÀNG GIA DƯƠNG

 

Năm sinh

1989

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

Bí thư Liên chi đoàn Khoa Cơ điện Công trình

Địa chỉ

Đồ Sơn – Hải Phòng

Email

hgd.doson@gmail.com

Số điện thoại

0989.602.862

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường ĐH Lâm nghiệp

Đại học Kiến trúc HN

2012

2017

Đại học

Thạc sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Kỹ thuật thi công 1, Cơ học đất, Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình.

Hướng nghiên cứu

 

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1. Cộng tác viên Đề tài cấp cơ sở. "Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc tính cốt liệu đến cường độ chịu nén của bê tông xi măng

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Đề tài NCKH sinh viên:

- "Đề xuất giải pháp xây dựng và kiến trúc giảng đường G7"

- "Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng hạt yếu trong cốt liệu lớn đến tính công tác và cường độ chịu nén của bê tông xi măng"

 

Các quyển sách đã xuất bản:

 Bài giảng môn "Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình" (Nhóm tác giả)

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Đặng Thị Hồng

 

Năm sinh

1990

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Hùng Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Email

danghong24@gmail.com

Số điện thoại

01693801870

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

2013

Đại học

Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội

2018

Thạc sĩ

 

 

Tiến sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Thủy văn Công trình, Thủy lực Công trình, Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình.

Hướng nghiên cứu

Xây dựng công trình Thủy

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Phạm Quang Đạt

Năm sinh

27/01/1989

Ngạch viên chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Chương Mỹ - Hà Nội

Email

Quangdatfuv@gmail.com

Số điện thoại

0973175192

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm Nghiệp

2012

Đại học

Đại học Kiến trúc Hà Nội

2016

Thạc sĩ

 

 

Tiến sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

1. Kết cấu bê tông cốt thép

2. Kết cấu nhà bê tông cốt thép

3. Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình

Hướng nghiên cứu

Kết cấu bê tông

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

Tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp chuyên môn hóa Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Tin học ứng dụng trong xây dựng công trình – Trường đại học Lâm Nghiệp – 2015 – Đồng tác giả

 

Lý lịch khoa học

Link bản word – nếu có

Thành tích

Lao động tiên tiến năm học 2013-2014, 2015-2016

         

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Nguyễn Thị Tình

t

Năm sinh

1984

Chức danh

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Chương Mỹ– Hà nội

Email

Trannguyenbaongoc2011@gmail.com

Số điện thoại

01693.160.670

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm nghiệp

2008

Đại học

Đại học Khoa học kỹ thuật Nông lâm Tây bắc - Trung Quốc

2012

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

- Thủy lực và Máy thủy lực

 

 

-

Hướng nghiên cứu

- Công trình thủy lợi, thủy điện

Công trình khoa học

 

Lý lịch khoa học

 

Thành tích

Lao động tiên tiến năm học 2013-2014

Lao động tiên tiến năm học 2014-2015

Lao động tiên tiến năm học 2014-2015

         

 


Chia sẻ

TIN TỨC NỔI BẬT