GIỚI THIỆU BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT

7 tháng 11, 2019
Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật - Trường Đại học Lâm nghiệp có tiền thân là Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập từ năm 1964 với nhiệm vụ giảng dạy các môn học cơ sở ngành như Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ học kỹ thuật, Nguyên lý máy, Chi tiết máy,… cho các ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng,…

1. Chức năng, nhiệm vụ.

1.1. Chức năng

       Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật là đơn vị cơ sở trực thuộc Viện Cơ điện và Công trình có chức năng thực hiện kế hoạch công tác của Viện và Nhà trường, quản lý và thực hiện tiến độ dạy học các môn học, học phần lý thuyết và một số môđun, học phần thí nghiệm - thực hành được phân công.

1.2. Nhiệm vụ

      Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật có một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

      - Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến độ giảng dạy các học phần do Bộ môn phụ trách;

      - Biên soạn tài liệu giảng dạy các học phần do Bộ môn phụ trách;

      - Lên kế hoạch tổ chức dự giờ, hội thảo sinh hoạt chuyên môn ở Bộ môn, thực hiện tốt việc kiểm tra, thi đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên;

      - Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và các hoạt động chuyên môn khác;

      - Phối hợp cùng các đơn vị khác trong Viện và Nhà trường triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ theo kế hoạch được giao;

      - Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Bộ môn, đồng thời tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực chuyên môn mà Bộ môn phụ trách.

      Ngoài những nhiệm vụ chính nêu trên, Bộ môn còn có nhiệm vụ phối hợp với Viện và Nhà trường trong việc liên hệ và hợp tác với các cơ sở đào tạo, các tổ chức khoa học và công nghệ, các công ty, nhà máy xí nghiệp, các cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế nhằm gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và thực tiễn đời sống xã hội.

2. Thành tích đạt được

       Từ khi thành lập đến nay, Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật luôn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được phân công. Trong những năm qua thì Bộ môn thường xuyên đạt được danh hiệu Bộ môn lao động tiên tiến do Hội đồng thi đua và khen thưởng Nhà trường trao tặng. Một trong những thành tích khen thưởng đáng tự hào nhất đó là Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật trong năm …. đã được Bộ NN&PTNT tặng thưởng Bằng khen là Bộ môn xuất sắc. Ngoài ra, Bộ môn còn đạt được nhiều danh hiệu và cờ thi đua từ trong công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức và tham gia olympic cơ học toàn quốc trong nhiều năm qua.

3. Nhân sự của bộ môn.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN VĂN TỰU

 

Năm sinh

1980

Ngạch công chức

Giảng Viên

Chức vụ

 Chủ nhiệm bộ môn

Địa chỉ

Khu Tân Bình, Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

Email

tuuvfu@gmail.com

Số điện thoại

0862972858

Học hàm/học vị

Tiến sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

2002

Kỹ sư

Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc

2009

Thạc sĩ

Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc, Trung Quốc

2019

Tiến sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Cơ sở thiết kế máy; Chi tiết máy; Đồ án thiết kế chi tiết máy.

Hướng nghiên cứu

Các hệ thống hiện đại trên ô tô; Ô tô điện; Khí thải ô tô và vấn đề ô nhiễm môi trường; Big data and machine learning.

Công trình khoa học

Các bài báo đã xuất bản:

1. NGUYEN VAN TUU, CHU JIANGWEI. Application of Data Mining Technology in Analyzing the Impact of Mileage on Unqualified Rate of Vehicle Emission Inspection. Proceedings of the IOP Conference Series: Energy Materials, Geotechnical Engineering and Environmental Engineering, F, 2019 [C]. IOP Publishing.

2. Nguyen Van Tuu, Chu Jiangwei, Li Hongliang. An Application of Data Mining Technology in Passenger Vehicles Emission Status Analysis (in Chinese). Journal of Chongqing University of Technology (Natural Science), 2020,34(01), China.

3. Nguyen Van Tuu, Chu Jiangwei. Correlation Analysis of Vehicles Test Results and Usage Characters Based on Data Mining (in Chinese). Energy Conservation & Environmental Protection in Transportation, 2019,14(05), China.

4. Nguyễn Văn Tựu, Chu Jiangwei. Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu trong phân tích kết quả kiểm định khí xả ô tô. Tạp trí Tài nguyên và Môi trường, 2016, 3(233): 25-27.

5. Nguyễn Văn Tựu, Chu Jiangwei. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến nồng độ khí thải của xe ô tô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. 2016, 1: 51-58.

6. REN Ya-ping, NGUYEN Van-tuu, CUI Peng-fei, et al. Research on revising method of exhaust pollutions limits for in-use vehicles based on ASM (in Chinese). Journal of Chongqing University of Technology (Natural Science), 2015,29(12):84-88.

7. ZHOU Hong-ping, XU Lin-yun, NGUYEN Van-tuu, LE Vu-quan. Location of pesticide nozzle on atomizing effect for a pulse fogger. Chinese Journal of Hygienic Insecticides & Equipments, 2013,19(05): 380-382.

8. Nguyễn Văn Tựu. Lựa chọn thông số hợp lý cho vòi phun của máy phun thuốc trừ sâu dạng sương mù. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2013,1:73-77.

9. Nguyễn Văn Tựu. Thiết kế máy phun thuốc trừ sâu dạng sương mù kiểu nhiệt động học cho cây Lâm nghiệp. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2012,1:65-70.

10. Nguyễn Văn Tựu. Máy phun thuốc trừ sâu dạng sương mù và triển vọng ứng dụng trong phòng trừ sâu bệnh hại cây rừng ở Việt Nam. Thông tin Khoa học Lâm nghiệp, 2011,3:97-100.

11. LE Vu-quan, ZHENG Jia-qiang, ZHOU Hong-ping, NGUYEN Van-tuu. Development of Vietnam plant protection machinery and cooperation between China and Vietnam (in Chinese). Journal of Nanjing Forestry University, 2009,33(03):131-135.

 

Giáo trình, bài giảng và sách khoa học đã xuất bản:

1. Nguyễn Văn Quân, Phạm Văn Lý, Dương Văn Tài, Nguyễn Văn Tựu (2012). Giáo trình Khai thác lâm sản. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

Các đề tài đã chủ trì và tham gia:

1. Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở "Thiết kế máy phun thuốc trừ sâu dạng sương mù cho cây lâm nghiệp kiểu nhiệt động học", đã được nghiệm thu.

2. Cộng tác viên Đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp nhà nước "Nghiên cứu công nghệ và thiết kế chế tạo các thiết bị chuyên dụng chữa cháy rừng" mã số KC07.13/06-10, đã được nghiệm thu đạt loại xuất sắc.

3. Cộng tác viên Nhiệm vụ NCKH nghị định thư giữa Việt Nam -Trung Quốc "Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính vào tự động hóa máy phun thuốc bảo vệ thực vật", đã được nghiệm thu.


 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN THỊ LỤC

 

Năm sinh

1983

Ngạch công chức

Giảng Viên

Chức vụ

 Phó CN Bộ môn

Địa chỉ

Khu Chiến Thắng – Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội.

Email

Nguyenlucxm@gmail.com

Số điện thoại

0946 053 775

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm Nghiệp

2006

Đại học

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2009

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu

Hướng nghiên cứu

Cơ học vật liệu

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1.Nghiên cứu thiết kế cải tiến "Máy chiếu vật thể - TVP 900" phục vụ giảng dạy tại Trường Đại học lâm nghiệp. ( cấp cơ sở), cộng tác viên, 2014-2015.

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1.Bài giảng Cơ học kết cấu 1,Trường Đại học Lâm nghiệp, 2012, tác giả.

2. Bài giảng Cơ học kết cấu 2,Trường Đại học Lâm nghiệp, 2014, tác giả.

 

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

1. Lập Phương trình chuyển động của xuồng tuần tra, chữa cháy rừng gập nước theo lý thuyết cơ học hệ nhiều vật,tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN 1859-4581, tháng 11/2014 (đồng tác giả).

2. Lập Phương trình chuyển động của xuồng tuần tra, chữa cháy rừng khi quay vòng, tạp trí Khoa học và Lâm nghiệp,Trường Đại học Lâm nghiệp, tháng 06/2015 (tác giả).

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN HOÀNG TÂN

 

Năm sinh

1987

Ngạch công chức

Giảng Viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Khu Tân Bình – Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội.

Email

ce.hoangtan@gmail.com

Số điện thoại

0903410609

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Xây dựng

2011

Đại học

Đại học Xây dựng

2016

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Hình họa - vẽ kỹ thuật, vẽ kỹ thuật

Hướng nghiên cứu

Địa kỹ thuật xây dựng

Công trình khoa học

 

Các đề tài đã tham gia:

 

1.Báo cáo Sinh hoạt học thuật: "Ứng dụng phần mềm Solidworks vào bài toán tìm giao tuyến phục vụ giảng dạy tại trường Đại học Lâm Nghiệp. 2014-2015.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

VƯƠNG QUỐC CƯỜNG

 

Năm sinh

1988

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Khu Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email

Vqcuong1988@gmail.com

Số điện thoại

0904619058

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học xây dựng Hà Nội

2013

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật

Hướng nghiên cứu

 

Công trình khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý lịch khoa học

 

Thành tích

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN ĐĂNG NINH

 

Năm sinh

1993

Ngạch công chức

Giảng Viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Email

dangninhvnuf@gmail.com

Số điện thoại

0987145499

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Công nghiệp Hà Nội

2015

Kỹ sư

Đại học Bách khoa Hà Nội

2018

Thạc sĩ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Nguyên lý máy; Cơ điện tử ô tô cơ bản

Hướng nghiên cứu

Hệ thống ổ khí đàn hồi; Hệ thống điện tử hiện đại trên ô tô; lập trình PLC và vi xử lý; thiết kế và chế tạo hệ thống máy tự động.

Công trình khoa học

Các bài báo đã xuất bản:

[1] Minh-Hai PHAM*, Xuan-Ha NGUYEN*, Minh-Quan Nguyen*, Dang-Ninh Nguyen, a parametric study on the stability of a foil-air bearing-rotor system, The 2nd National Conference on Mechanical Engineering and Automation October 7-8, 2016, Hanoi University of Science and Technology.

[2] Nguyễn Đăng Ninh*, Phạm Minh Hải*, Nguyễn Minh Quân*, Determination of the load capacity of first-generation foil-air bearings, Hội Nghị Cơ Học Toàn Quốc lần thứ X 8-9/12/2017, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

[3] Phạm Minh Hải, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đăng Ninh, Nguyễn Xuân Hạ, Nghiên cứu sử dụng piezo-stack để điều khiển tham số động lực học của ổ khí động đàn hồi, Hội Nghị Cơ Học Toàn Quốc lần thứ X 8-9/12/2017, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

  

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

THÂN VĂN NGỌC

 

Năm sinh

1991

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Giảng viên

Địa chỉ

Nam Dương – Lục Ngạn – Bắc Giang

Email

thanvanngoc@gmail.com

Số điện thoại

01649542088

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm Nghiệp

2014

Đại học

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Cơ học lý thuyết 1,2

Hướng nghiên cứu

Cơ học kỹ thuật

Công trình khoa học

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐÃ VÀ ĐANG CÔNG TÁC TẠI BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm/ Học vị

Đơn vị công tác hiện nay

Môn học đảm nhiệm

Chức vụ/ Chức danh

1

Nguyễn Văn Tựu

1980 TS

BM Cơ sở kỹ thuật

Cơ sở thiết kế máy; Chi tiết máy; Đồ án chi tiết máy.

Chủ nhiệm bộ môn

2

Nguyễn Thị Lục

1983

NCS

BM Cơ sở kỹ thuật

Sức bền vật liệu 1, Sức bền vật liệu 2, Cơ học kết cấu 1, Cơ học kết cấu 2

Phó chủ nhiệm bộ môn

3

Vương Quốc Cường

1988

ThS

BM Cơ sở kỹ thuật

Hình họa – vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật

Giảng viên

4

Thân Văn Ngọc

1991

ThS

BM Cơ sở kỹ thuật

Cơ học lý thuyết 1, Cơ học lý thuyết 2

Giảng viên

5

Nguyễn Hoàng Tân

1987

ThS

BM Cơ sở kỹ thuật

Hình họa – vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật

Giảng viên

6

Nguyễn Đăng Ninh

1993

ThS

BM Cơ sở kỹ thuật Nguyên lý máy; Cơ điện tử ô tô cơ bản Giảng viên

7

Giang Ngọc Anh

1978

TS

BM Cơ sở kỹ thuật Cơ học lý thuyết 1; Cơ học lý thuyết 2 Đang công tác tại Cộng hòa Liên bang Đức

8

Lê Thị Kiểm

1957

ThS

BM Cơ sở kỹ thuật

Sức bền vật liệu, Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy, Chi tiết máy

Cán bộ mời giảng, đã nghỉ hưu

9

Nguyễn Văn Bỉ

 

TS

BM Cơ sở kỹ thuật

Sức bền vật liệu, Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy, Chi tiết máy

Cán bộ mời giảng, đã nghỉ hưu


Chia sẻ

TIN NỔI BẬT