GIỚI THIỆU BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

12 tháng 6, 2015

<<<

I. Chức năng, nhiệm vụ.

Bộ môn Kỹ thuật điện và Tự động hóa là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ của một số ngành thuộc Khoa Cơ điện và Công trình. Nhiệm vụ chính của Bộ môn gồm:

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và tiến độ giảng dạy, học tập của một số môn học trong chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường và Khoa;

2. Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến nhóm môn học được Trưởng khoa và Hiệu trưởng Nhà trường giao.

3. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá và tổ chức các hoạt động học thuật nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và Khoa. Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho trường, thực hiện dịch vụ xã hội và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyên môn của Bộ môn;

5.  Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và các cán bộ khoa học của Bộ môn. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn;

6. Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và của trường theo yêu cầu của Hôi đồng trường, Hiệu trưởng, Trưởng khoa.

II. Thành tích đạt được

- Số bài báo quốc tế: 04

- Số bài báo trong nước: 03

- Số đề tài cấp cơ sở: 03

- Số bài giảng: 

- Tham gia 01 đề tài cấp nhà nước

Giải khuyến khích sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2013 (VIFOTEC 2013).

- Vòng chung hết Robocon toàn quốc 2010.

- Vòng chung khảo cuộc thi " Nhân tài đất Việt 2013" - Tên sản phẩm: " Hệ thống mô phỏng giáo dục giao thông cho trẻ em" – CTV

- Chứng nhận của Bộ giáo dục và đào tạo V/v hướng dẫn sinh viên thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" đạt giải cấp Bộ.

 

III. Nhân sự của bộ môn.

STT Họ và tên Chức vụ Học hàm/học vị
1   Hoàng Sơn Chủ nhiệm bộ môn TS
1   Đinh Hải Lĩnh Phó chủ nhiệm/phụ trách bộ môn NCS
2   Lê Minh Đức Giảng viên ThS
3   Trần Kim Khuê Giảng viên ThS
4   Nguyễn Thị Phượng Giảng viên ThS
5   Nguyễn Thành Trung Giảng viên ThS

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

HOÀNG SƠN

Năm sinh

25-05-1983

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Chủ nhiệm bộ môn

Email

Hoangsonbk83@yahoo.com.vn

Mobi

0868147686

Học hàm/học vị

Tiến sỹ

Quá trình học tập và nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Bách khoa Hà Nội

2006

Đại học

Đại học Bách khoa Hà Nội

2010

Thạc sỹ

Đại học Tứ Xuyên- Trung Quốc

2016

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy

Lý thuyết điều khiển tự động ; Robot và điều khiển Robot công nghiệp ; Các hệ thống cơ điện tử…vv

Hướng nghiên cứu

Tự động hóa trong khai thác và chế biến nông Lâm sản ; Tự động hóa trong nông Lâm nghiêp ; Hệ thống tự động hóa trong sản xuất công nghiệp ; Điều khiển Robot…vv

Các giải thưởng đã đạt được

Giải khuyến khích sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2013 (VIFOTEC 2013).

Các công trình khoa học đã công bố

Tên

Nơi công bố

Năm

Mô phỏng công nghệ sấy và hoạt động của lò sấy gỗ.

Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông-Lâm-Ngư-Thủy lợi toàn quốc lần thứ V-2011.

2011

Using an Observer in Force Control between Planar Robot and Environment.

Institute of Electrical and Electronics Engineers, China & USA.

Electronic ISBN: 978-1-4799-5825-2

2014

Gain Scheduling based Backstepping Control for Motion Balance Adjusting of a Power-line Inspection Robot

Institute of Electrical and Electronics Engineers, China & USA.

Electronic ISSN: 1934-1768

2016

 

Position Control on Center of Mass for a Power Lines Inspection Robot

Institute of Electrical and Electronics Engineers, China & USA.

Electronic ISSN: 1934-1768

2016

 

Dynamic Balance Control Based on an Adaptive Gain-scheduled Backstepping Scheme for Power-line Inspection Robots.

Institute of Electrical and Electronics Engineers /CAA, Automatica Sinica, China.

 

Đã chấp nhận đang đợi đăng

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

ĐINH HẢI LĨNH

 

Năm sinh

15-12-1982

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Giảng viên

Địa chỉ

Tổ 3 Khu Tân Xuân, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email

Hailinh.vfu@gmail.com

Số điện thoại

094.66.55.096

Học hàm/học vị

 

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2007

Đại học

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2010

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Kỹ thuật điện& điện tử, điện tử 1, công trình điện dân dụng, điện tử công suất.

Hướng nghiên cứu

 

Công trình khoa học

 

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Bài giảng công trình điện dân dụng -2014 (Chủ biên)

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

LÊ MINH ĐỨC

Năm sinh

17/8/1978

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Email

lmlnduc@gmail.com

Số điện thoại

09.36.37.38.94

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập và nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Bách khoa Hà Nội

2000

Đại học

Học viện Kỹ thuật Quân sự

2006

Thạc sỹ

 

 

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy

Kỹ thuật điện tử

Kỹ thuật xung số

Mạch giao diện máy tính

Thiết kế hệ thống số

Hướng nghiên cứu

Xử lý số tín hiệu

Lập trình phát triển phần cứng FPGA/CPLD

Thiết kế mạch số

Truyền dẫn tín hiệu qua vệ tinh

Các giải thưởng đã đạt được

 

Các công trình khoa học đã công bố

Tên

Năm

Robocon toàn quốc

2010

Xây dựng phần mềm quản lý điểm thi học kỳ sử dụng MS Access

2011

Thiết kế, chế tạo bộ điều khiển chuông báo giờ học tự động tại trường Đại học Lâm nghiệp

2016

Bài giảng Kỹ thuật điện tử (tập 2)

2016

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật điện tử (tập 2)

2016

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

 

Năm sinh

28 – 05 - 1983

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật điện – Tự động hóa

Email

phuong.nguyenthi285@gmail.com

Số điện thoại

0974702169

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2007

Đại học

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2012

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy

- Kỹ thuật điện và điện tử

- Mạch tuyến tính 1

- Mạch tuyến tính 2

- Truyền động điện và ứng dụng

Hướng nghiên cứu

- Kỹ thuật điện

Công trình khoa học

 

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Bài giảng Công trình điện dân dụng - 2014 (Đồng tác giả)

2. Bài giảng thí nghiệp Lý thuyết mạch

3. Bài giảng Ứng dụng Matlab trong lý thuyết mạch

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

TRẦN KIM KHUÊ

 

Năm sinh

28-06-1981

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Email

khuetk_vfu@yahoo.com

Số điện thoại 

01234 77 38 99

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập và nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm Nghiệp

2003

Đại học

Học viện Kỹ Thuật Quân Sự

2015

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy

Điều khiển logic và lập trình PLC, Kỹ thuật điện và điện tử

Hướng nghiên cứu

Tự động hóa

Các giải thưởng đã đạt được

 

Các công trình khoa học đã công bố

Tên

Nơi công bố

Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

Nguyễn Thành Trung

 

Năm sinh

11/08/1990

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Giảng viên 

Địa chỉ

Bộ môn Kỹ thuật điện và Tự động hóa

Email

trungnt@vfu.edu.vn

Số điện thoại

037 454 3883

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Học viện Kỹ Thuật Quân Sự

2014

Đại học

Học viện Kỹ Thuật Quân Sự

2018

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Kỹ thuật điều khiển tự động

Kỹ thuật cảm biến và đo lường

Kỹ thuật vi điều khiển

Kỹ thuật vi điều khiển nâng cao

Kỹ thuật mô phỏng

Lập trình C và ứng dụng cho vi điều khiển

Hướng nghiên cứu

Tự động hóa trong hoạt động đời sống: Smart Home, Smart Garden.

Các hệ thống đo lường và điều khiển

Các hệ thống báo động, cảnh báo từ xa qua Internet, GSM. Định vị GPS, LBS...

Thành tích

- Vòng chung khảo cuộc thi " Nhân tài đất Việt 2013" - Tên sản phẩm: " Hệ thống mô phỏng giáo dục giao thông cho trẻ em" – CTV

- Chứng nhận của Bộ giáo dục và đào tạo V/v hướng dẫn sinh viên thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học" đạt giải cấp Bộ.

 

 


Chia sẻ

TIN NỔI BẬT