GIỚI THIỆU BỘ MÔN VẬT LÝ

12 tháng 6, 2015

<<<

1. Năm thành lập: 1964

 

2. Chức năng nhiệm vụ:

Giảng dạy và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực liên quan  tới vật lý, vật lý xây dựng cho các hệ Đại học chính quy, VLVH, Dự bị, Phổ thông dân tộc nội trú.

 

Các môn học bộ môn  được phân công  phụ trách bao gồm: vật lý đại cương, vật lý 1, vật lý 2, vật lý xây dựng.

 

Lĩnh vực đào tạo và NCKH của bộ môn bao gồm vật lý đại cương, vật lý hệ thấp chiều, vật lý vô tuyến, vật liệu …

 

Hoạt động hợp tác và NCKH với các trường Đại học Thủy lợi, Đại học Kiến trúc, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Bách Khoa.

 

 3. Các thành tích đã đạt được: : Tập thể lao động Xuất sắc từ năm học 2010 -2011 đến nay.

 

 4. Nhân sự của bộ môn:

Tổng số cán bộ viên chức: 06               Nam: 02             Nữ: 04

Đảng viên: 04                                        Tiến sĩ: 01          Thạc sỹ: 04       Cử nhân: 01

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI

 

Năm sinh

1976

Ngạch công chức

15111

Chức vụ

Chủ nhiệm Bộ môn

Địa chỉ

Phố Nguyễn Công Trứ, P. Phúc La, Quận Hà Đông, TP HN

Email

nqchixxi@gmail.com

Số điện thoại

0912046489

Học hàm/học vị

Tiến sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Khoa học tự nhiên (Vật lý)

 

Đại học Bách khoa Hà nội

(Ngôn ngữ Anh)

1998

 

2014

Đại học

 

Đại học

Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu

2001

Thạc sỹ

Đại học Bách khoa Hà nội

2016

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Vật lý đại cương, Vật lý xây dựng

Hướng nghiên cứu

Vật liệu sắt điện, áp điện; cảm biến; vật liệu điện tử

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

  1. 1.     Nghiên cứu chế tạo linh kiện cảm biến sinh học trên cơ sở thanh rung áp điện sử dụng màng mỏng sắt điện

Cấp: Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted)

Cộng tác viên, năm: 04/2011-04/2014

  1. 2.      Nghiên cứu chế tạo màng mỏng sắt điện- áp điện PZT bằng phương pháp sol-gel ứng dụng trong cảm biến sinh học

Cấp: cơ sở- chủ trì

Năm: 2012

  1. Nghiên cứu và phát triển ứng dụng cảm biến sinh học trong kiểm tra ô nhiễm môi trường

Cấp: cơ sở, chủ trì

Năm: 2013

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu hệ số dẫn nhiệt của ván ghép thanh tre

NCKH sinh viên

Năm thực hiện: 2004

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1. Tên bài giảng: Vật lý xây dựng

Năm xuất bản: 2014 (Tác giả)

 

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

I. Bài báo quốc tế: ISI

1. Minh D. Nguyen, Chi T. Q. Nguyen, Thong Q. Trinh, Tai Nguyen, Thao N. Pham, Guus Rijnders and Hung N. Vu, Enhancement of ferroelectric and piezoelectric properties in PZT thin films with heterolayered structure, Materials Chemistry and Physics 138 (2013) 862-869.

 

2. C.T.Q. Nguyen, M.D. Nguyen, M. Dekkers, E. Houwman, H.N. Vu, G. Rijnders, Process dependence of the piezoelectric response of membrane actuators based on PZT thin films, Thin Solid Films 556 (2014) 509-514.

 

II. Bài báo trong nước

 

3. Nguyen Thi Quynh Chi, Pham Ngoc Thao, Nguyen Tai, Trinh Quang Thong, Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh, and Vu Ngoc Hung, Fabrication and Improvement of Electrical Properties of Heterolayered Lead Zirconate Titanate (PZT) Thin Films, (Vietnam) Journal "Science and Technology of the Technical Universities" 95 (2013) 171-176.

 

4. Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Tài, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Thu Hiền, Nguyễn Đức Minh, Vũ Ngọc Hùng, Nghiên c ứu tính chất sắt điện của màng mỏng dị lớp pha tạp PFZT/PZT, Tạp chí Khoa học và Công nghệ (2014), đang in (bài báo từ HN Vật lý chất rắn, Thái Nguyên 2013).

 

5. Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Đức Minh, Vũ Ngọc Hùng, Cải thiện tính chất sắt điện và áp điện của màng mỏng dị lớp PZT, thông tin Khoa học Lâm nghiệp, ISSN 1859-3828, Trường Đại học Lâm nghiệp, tháng 10 năm 2012.

 

III. Bài báo Hội nghị

 

6. Tai Nguyen, Long V. Le, Thao N. Pham, Chi T.Q. Nguyen, Minh D. Nguyen, and Hung N. Vu, Preparation of the BiFeO3 thin films using sol-gel process, Proceeding of the Sixth Vietnam-Korea International Joint Symposium: Advanced Materials and Their Processing, Hanoi, November 14-15, 2011, pp.129-132.

 

7. Nguyen Thi Quynh Chi, Pham Ngoc Thao, Nguyen Tai, Trinh Quang Thong, Nguyen Duc Minhand Vu Ngoc Hung, Improved ferroelectric and piezoelectric properties in PZT thin films with heterolayered structure, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), 13-14/12/2012, Hanoi, Vietnam, pp.128-131.

 

8. Pham Ngoc Thao, Nguyen Tai, Nguyen Thi Quynh Chi, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Imprint and polarization in doped-PZT ferroelectric thin films, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), 13-14/12/2012, Hanoi, Vietnam, pp.226-231.

 

9. Pham Ngoc Thao, Nguyen Tai, Nguyen Thi Quynh Chi, Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, EFFECT OF DOPANTS ON THE PROPERTIES OF FERROELECTRIC PZT THIN-FILM CAPACITORS, Proceedings of the 4th International Workshop on Nanotechnology and Applications (IWNA-2013), 14th – 16th November 2013, Vung Tau, Vietnam, pp. 316-319.

 

10. Nguyen Thi Quynh Chi, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, INFLUENCE OF DIFFERENT FABRICATION PROCESSING ON PERFORMANCE OF PZT THIN FILM BASED MEMBRANE ACTUATORS, Proceedings of the 4th International Workshop on Nanotechnology and Applications (IWNA-2013), 14th – 16th November 2013, Vung Tau, Vietnam, pp. 678-681.

 

11. Nguyen Thi Quynh Chi, Pham Ngoc Thao, Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh and Vu Ngoc Hung, Optimization of Sol-Gel Lead Zirconate Titanate Thin Films for Piezoelectric MEMS Devices, ICAMN-2014

 

12. Pham Ngoc Thao, Nguyen Quang Long, Nguyen Thi Quynh Chi, Vu Thu Hien, Nguyen Duc Minh, and Vu Ngoc Hung, Electric Field and Frequency Dependence of the Ferroelectric Properties in Sol-Gel Pb(Zr,Ti)O3 Films, ICAMN-2014.

 

13. Nguyễn Thị Quỳnh Chi, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Thu Hiền, Nguyễn Đức Minh và Vũ Ngọc Hùng, Nghiên cứu ảnh hưởng của điện cực đế đến tính chất sắt điện của màng mỏng Pb(Zr, Ti)O3, kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ khoa học- công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 46, Hải dương,tháng 3 năm 2015.

 

Lý lịch khoa học

 

Thành tích

 

Được học bổng của đề án 911; học bổng Vallet

02 bài báo quốc tế ISI

 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

DƯƠNG XUÂN NÚI

 

Năm sinh

1979

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

PCN Bộ môn

Địa chỉ

Số 17, Hẻm 111/10, Ngõ Xã Đàn II, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Email

duongxuannui@gmail.com

Số điện thoại

0123.985.0459

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Trường Đại Học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

2001

Đại học

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2013

Thạc sỹ

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

NCS

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2

Hướng nghiên cứu

Vật lý lý thuyết

Phương pháp mô phỏng Monte Carlo

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

  1. Chủ trì 01 đề tài cấp cơ sở

Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các điện tích phân cực lên tính chất vận chuyển trong hệ vật liệu có cấu trúc dị chất ZnO/MgxZn1-xO

Cộng tác viên: Ths. Lưu Bích Linh

                      Ths. Bùi Thị Toàn Thư

Năm thực hiện: 2015

         

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

  1. Tên bài báo: Electron Confinement in Polar Heterojunctions on Wurtzite Semiconductors with Rough Interface and Gaussian-Shape Barrier Doping.

Tên tạp chí: International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN) Hanoi

Năm công bố: 2012

Lý lịch khoa học

Link bản word – nếu có

Thành tích

Lao động tiên tiến năm học 2008-2009

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2009-2010

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011

Lao động tiên tiến năm học 2011-2012

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012-2013

Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014

Công đoàn viên xuất sắc năm học 2010-2011

 

 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

BÙI THỊ TOÀN THƯ

 

Năm sinh

1979

Ngạch công chức

GIẢNG VIÊN

Chức vụ

GIẢNG VIÊN

Địa chỉ

48-TỔ 6-KHU CHIẾN THẮNG-XUÂN MAI-HÀ NỘI

Email

thubt0479@gmail.com

Số điện thoại

0984604862, 0917989484

Học hàm/học vị

Thạc sỹ ngành Vật lý

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

2001

Đại học

Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

2008

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2, Vật lý xây dựng.

Hướng nghiên cứu

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý các số liệu thăm dò địa vật lý.

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

  1. "Ứng dụng phần mềm Matlab để tính toán thiết kế các bộ truyền dẫn cơ khí", Đề tài cấp Trường, Năm 2011, Công tác viên.
  2. "Ứng dụng phần mềm Matlab thiết kế và mô phỏng các bài toán Vật lý", Đề tài cấp cơ sở, Năm 2012, Cộng tác viên.
  3. "Thiết kế mô phỏng một số bài toán vật lý kỹ thuật trên máy tính phục vụ giảng dạy", Đề tài cấp cơ sở, Năm 2012, Cộng tác viên.
  4. "Xây dựng bộ thí nghiệm Vật lý ảo trên máy tính phục vụ giảng dạy tại Trường Đại học Lâm nghiệp", Đề tài cấp cơ sở, Năm 2014, Chủ trì.

Lý lịch khoa học

 

Thành tích

- Năm học 2007-2008 và 2008-2009 đạt danh hiệu thi đua "Lao động tiên tiến".

- Năm học 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 đạt danh hiệu thi đua "Giảng viên giỏi".

- Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015 được tặng giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN VŨ CẨM BÌNH

 

Năm sinh

1982

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Bộ môn Vật lý, Khoa Cơ điện và Công trình

Email

Nguyenvucambinh82@gmail.com

Số điện thoại

0914.954.459

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG HN

2004

Đại học

ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG HN

2006

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Vật lý đại cương, Vật lý 1, Vật lý 2

Hướng nghiên cứu

Vật lý vô tuyến, vật lý quang học

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1. Nghiên cứu chế tạo màng mỏng phát điện – áp điện PZT bằng phương pháp solgel ứng dụng trong cảm biến sinh học, Cộng tác viên đề tài, năm 2012.

2. Nghiên cứu và phát triển ứng dụng cảm biến sinh học trong kiểm tra ô nhiễm môi trường, Cộng tác viên đề tài, năm 2013.

 

 

Các đề tài đã hướng dẫn:

 

 

Các sách đã xuất bản:

 

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

1. Tính toán các cơ chế đồng bộ pha của tinh thể phi tuyến đơn trục âm trong cơ chế phát hài bậc hai, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm Nghiệp, năm 2012.

2. Tính toán sự phụ thuộc của góc đồng bộ pha theo bước sóng trong cơ chế phát hài bậc hai của một số tinh thể phi tuyến đơn trục âm, Tạp chí Khoa học và công nghệ Lâm Nghiệp, năm 2013.

 

Lý lịch khoa học

 

Thành tích

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2010 – 2011

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2011 – 2012

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2012 – 2013

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN KIẾN THẠCH

 

Năm sinh

01 - 7 - 1983

Ngạch công chức

15.111

Chức vụ

Giảng viên

Địa chỉ

Tổ 18 – Thạch Đà – Mê Linh – Hà Nội

Email

nguyenkienthach@gmail.com

Số điện thoại

0983368560

Học hàm/học vị

Thạc sĩ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2008

Đại học

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2014

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Vật lý đại cương

Hướng nghiên cứu

Vật liệu điện tử

Công trình khoa học

 

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

1. Đỗ Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Kiến Thạch, Nghiên cứu chế tạo màng AlN bằng phương pháp phún xạ phản ứng DC và khảo sát tính chất điện của màng, Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 29, 2014.

2. Nguyễn Kiến Thạch, Mun'delanji C. Vestergaard, Yuzuru Takamura, Trương Thị Ngọc Liên, Nghiên cứu phát triển cảm biến sinh học điện hóa độ nhạy cao xác định Amyloid β chỉ dấu sinh học phát hiện bệnh Alzheimer, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 52, số 3C, 2014.

Lý lịch khoa học

Link bản word – nếu có

Thành tích

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN THỊ HUYỀN

 

Năm sinh

01/12/1990

Ngạch công chức

15.111

Chức vụ

Giảng viên

Địa chỉ

Thị trấn Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội

Email

Nguyenthihuyen.vlkhtn@gmail.com

Số điện thoại

01682026769

Học hàm/học vị

Cử nhân

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Khoa Học - Đại học Thái Nguyên

2013

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Vật lý đại cương

 


5. Danh sách cán bộ giảng viên đã nghỉ hưu.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Đơn vị

Chức vụ/ chức danh

Trình độ chuyên môn

Năm vào đơn vị

Năm chuyển đơn vị khác hoặc Nghỉ hưu

Địa chỉ liên hệ

Ghi chú

1

Phạm Ngọc Trang

 

Nam

BM vật lý

Nguyên CNBM

Cử nhân Vật lý

 

1979

229/3 Phan Văn Trị

0903785703

Đã chuyển đơn vị khác

2

Nguyễn Ngọc Bích

 

Nam

BM vật lý

Nguyên CNBM

Cử nhân Vật lý

 

1980

Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Đã chuyển đơn vị khác

3

 

 

Phạm Văn Quý

 

Nam

BM vật lý

Giảng viên

Cử nhân Vật lý

 

1981

 

 

 

 

Đã chuyển đơn vị khác

4

Định Thanh Quế

 

Nam

BM vật lý

Giảng Viên

Cử nhân Vật lý

1977

1981

 

 

 

 

Đã chuyển đơn vị khác

5

Trần Hòa Bình

 

Nam

BM vật lý

Giảng viên

Tiến Sĩ

1977

1982

Vườn  Đào – Bãi Cháy – Quảng Ninh

0913578497

Đã chuyển đơn vị khác

6

Trần Kim Cương

1955

Nam

BM vật lý

Giảng viên

 

Tiến sĩ

 

1978

1989

0986618171

Đã chuyển đơn vị khác

7

Đỗ Hữu Điền

1945

Nam

BM vật lý

Nguyên CN Khoa đại cương

Cử nhân Vật lý

1969

2006

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Đã nghỉ hưu

8

Dương Đình Văn

1949

Nam

BM vật lý

Nguyên PCN Khoa

 

 

 

 

1976

1989

0982071054

Đã chuyển đơn vị khác

9

Nguyễn văn Hòa

1953

Nam

BM vật lý

Nguyên CNBM

Thạc sỹ

1977

2013

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Đã nghỉ hưu

10

Nguyễn Xuân Linh

1954

Nam

BM vật lý

Nguyên PCNBM

 

Cử nhân Vật lý

 

1987

2014

Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Đã nghỉ hưu


Chia sẻ

TIN NỔI BẬT