GIỚI THIỆU TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH 12 tháng 6, 2015

Trung tâm thí nghiệm thực hành là đơn vị trực thuộc Khoa Cơ điện và Công trình, Trường Đại học Lâm nghiệp, có nhiệm vụ quản lý các trang thiết bị, vật tư phục vụ thực hành thực tập, phối hợp với các Bộ môn chuyên môn để tổ chức và hướng dẫn thực hành, thí nghiệm và thực tập cho các sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Đọc tiếp
GIỚI THIỆU BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT 7 tháng 11, 2019

Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật - Trường Đại học Lâm nghiệp có tiền thân là Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật Công nghiệp được thành lập từ năm 1964 với nhiệm vụ giảng dạy các môn học cơ sở ngành như Hình họa - Vẽ kỹ thuật, Cơ học lý thuyết, Sức bền vật liệu, Cơ học kỹ thuật, Nguyên lý máy, Chi tiết máy,… cho các ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật xây dựng,…

Đọc tiếp
GIỚI THIỆU BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ MÁY CHUYÊN DÙNG 7 tháng 11, 2019

Bộ môn Công nghệ và Máy chuyên dùngtiền thân là Tổ cơ giới khai thác lâm nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm Hà Nội (thành lập năm 1956, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Đọc tiếp

TIN NỔI BẬT