Chào mừng đến với website của Khoa Cơ điện và Công trình

Tài liệu môn học: KỸ THUẬT THI CÔNG

3 tháng 9, 2015
Các tài liệu trong giảng dạy môn học Kỹ thuật thi công - ngành Kỹ thuật xây dựng công trình. Nguồn: Thầy Hoàng Gia Dương/sưu tầm.

 

Ký hiệu

Tên môn học

Tên tài liệu

Tác giả

Download

XDCT-HGD-01 Kỹ thuật thi công Giáo trình Kỹ thuật thi công 1 TS. Đỗ Đình Đức, PGS.TS Lê Kiều
XDCT-HGD-02 Kỹ thuật thi công Giáo trình Kỹ thuật thi công Nguyễn Đức Chương​
XDCT-HGD-03 Kỹ thuật thi công Sổ tay thực hành kết cấu PGS.TS. Vũ Mạnh Hùng
XDCT-HGD-04Tài liệu tham khảo Sàn sườn BT toàn khối GS.TS. Nguyễn Đình Cống
XDCT-HGD-05 Tài liệu tham khảo Khung BTCT toàn khối Lê Bá Huế
TCVN TCVN 2737-1995 Tai trong va tac dong 
TCVN TCVN 4453 1995_Bê tông_TC&NT bê tông toàn khối 
TCVN TCVN 5574_2012 Ket cau BTCT 

 

 

T/g: CĐ-CT/Duong Hoang 

   2969


Chia sẻ:
   2969

Chia sẻ

TIN NỔI BẬT