Asset Publisher Asset Publisher

GIỚI THIỆU BỘ MÔN CÔNG NGHỆ VÀ MÁY CHUYÊN DÙNG 12 tháng 6, 2015

Bộ môn Công nghệ và Máy chuyên dùngtiền thân là Tổ cơ giới khai thác lâm nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm Hà Nội (thành lập năm 1956, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam).

Đọc tiếp