Bộ môn Toán

3 tháng 9, 2015

 

Ký hiệu

Tên môn học

Tên tài liệu

Tác giả

Download

  Xác suất thống kê Bài giảng xác suất thống kê

TS. Phạm Quang Khoái

ThS. Vũ Ngọc Trìu

ThS. Nguyễn Thị Vân Hòa

ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh

Bai giang Xac suat thong ke.pdf

Chia sẻ