GIỚI THIỆU BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT

12 tháng 6, 2015

<<<

1. Chức năng, nhiệm vụ.

2. Thành tích đạt được.

3. Thành tích đạt được

4. Nhân sự của bộ môn.

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN THỊ LỤC

 

Năm sinh

12/10/1983

Ngạch công chức

Giảng Viên

Chức vụ

 Phó CN Bộ môn

Địa chỉ

Tổ 7 – Chiến Thắng – Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội.

Email

Nguyenlucxm@gmail.com

Số điện thoại

0946 053 775

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm Nghiệp

2006

Đại học

Đại học Bách Khoa Hà Nội

2009

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Sức bền vật liệu, Cơ học kết cấu

Hướng nghiên cứu

Cơ học vật liệu

Công trình khoa học

 

 

Các đề tài đã tham gia:

1.Nghiên cứu thiết kế cải tiến "Máy chiếu vật thể - TVP 900" phục vụ giảng dạy tại Trường Đại học lâm nghiệp. ( cấp cơ sở), cộng tác viên, 2014-2015.

 

Các quyển sách đã xuất bản:

1.Bài giảng Cơ học kết cấu 1,Trường Đại học Lâm nghiệp, 2012, tác giả.

2. Bài giảng Cơ học kết cấu 2,Trường Đại học Lâm nghiệp, 2014, tác giả.

 

 

Các bài báo khoa học đã xuất bản:

1. Lập Phương trình chuyển động của xuồng tuần tra, chữa cháy rừng gập nước theo lý thuyết cơ học hệ nhiều vật,tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ISSN 1859-4581, tháng 11/2014 (đồng tác giả).

2. Lập Phương trình chuyển động của xuồng tuần tra, chữa cháy rừng khi quay vòng, tạp trí Khoa học và Lâm nghiệp,Trường Đại học Lâm nghiệp, tháng 06/2015 (tác giả).

 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

NGUYỄN HOÀNG TÂN

 

Năm sinh

13/09/1987

Ngạch công chức

Giảng Viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Tổ 3 - Khu Tân Bình – Xuân Mai – Chương Mỹ - Hà Nội.

Email

ce.hoangtan@gmail.com

Số điện thoại

0903410609

Học hàm/học vị

Thạc sỹ

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Xây dựng

2011

Đại học

Đại học Xây dựng

2016

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Hình họa - vẽ kỹ thuật, vẽ kỹ thuật

Hướng nghiên cứu

Địa kỹ thuật xây dựng

Công trình khoa học

 

Các đề tài đã tham gia:

 

1.Báo cáo Sinh hoạt học thuật: "Ứng dụng phần mềm Solidworks vào bài toán tìm giao tuyến phục vụ giảng dạy tại trường Đại học Lâm Nghiệp. 2014-2015.

 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

VƯƠNG QUỐC CƯỜNG

 

Năm sinh

1988

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 58 Tổ 8, Tân Bình, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Email

Vqcuong1988@gmail.com

Số điện thoại

0904619058

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học xây dựng Hà Nội

2013

Đại học

 

 

Thạc sỹ

 

 

Tiến sỹ

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Hình họa – Vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật

Hướng nghiên cứu

 

Công trình khoa học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý lịch khoa học

 

Thành tích

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên

THÂN VĂN NGỌC

 

Năm sinh

22/08/1991

Ngạch công chức

Giảng viên

Chức vụ

Giảng viên

Địa chỉ

Nam Dương – Lục Ngạn – Bắc Giang

Email

thanvanngoc@gmail.com

Số điện thoại

01649542088

Học hàm/học vị

Kỹ sư

Quá trình học tập nghiên cứu

Trường đào tạo

Năm tốt nghiệp

Bằng cấp

Đại học Lâm Nghiệp

2014

Đại học

 

 

 

 

 

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Môn học giảng dạy/ PTN phụ trách

Cơ học lý thuyết 1,2

Hướng nghiên cứu

Cơ học kỹ thuật

Công trình khoa học

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Học hàm

Đơn vị công tác hiện nay

Môn học đảm nhiệm

Ghi chú

1

Giang Ngọc Anh

1978

NCS

BM Cơ sở kỹ thuật

Cơ học lý thuyết 1, Cơ học lý thuyết 2

Đang làm NCS tại CHLB Đức

2

Nguyễn Thị Lục

1983

NCS

BM Cơ sở kỹ thuật

Sức bền vật liệu 1, Sức bền vật liệu 2, Cơ học kết cấu 1, Cơ học kết cấu 2

 

3

Vương Quốc Cường

1988

KS

BM Cơ sở kỹ thuật

Hình họa – vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật

 

4

Thân Văn Ngọc

1991

KS

BM Cơ sở kỹ thuật

Cơ học lý thuyết 1, Cơ học lý thuyết 2

 

5

Nguyễn Hoàng Tân

1987

ThS

BM Cơ sở kỹ thuật

Hình họa – vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật

 

6

Đinh Thị Thu Hà

1981

ThS

BM Sức bền vật liệu – ĐH Mỏ địa chất

Sức bền vật liệu, Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy, Chi tiết máy

Chuyển công tác về trường Đại học Mỏ địa chất năm 2015

7

Nguyễn Thị Thanh Hiền

1979

TS

BM Công nghệ chế biến gỗ - Viện Công nghiệp gỗ

Hình họa – vẽ kỹ thuật, Vẽ kỹ thuật

Chuyển công tác năm 2015

8

Lê Thị Kiểm

1957

ThS

BM Cơ sở kỹ thuật

Sức bền vật liệu, Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy, Chi tiết máy

Cán bộ mời giảng

9

Nguyễn Văn Bỉ

 

TS

BM Cơ sở kỹ thuật

Sức bền vật liệu, Cơ học lý thuyết, Nguyên lý máy, Chi tiết máy

Cán bộ mời giảng


Chia sẻ