Tài liệu tham khảo: KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH, TÍNH TOÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP

3 tháng 9, 2015
Các tài liệu tham khảo về kiến trúc công trình, tính toán bê tông cốt thép và kết cấu nhà cửa. Nguồn: Thầy Nguyễn Hoàng Tân / Sưu tầm.

 

Ký hiệu

Tên môn học

Tên tài liệu

Tác giả

Download

 CSKT-01 Tài liệu tham khảo Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng GS. TS. Nguyễn Đức Thiềm 
 CSKT-02 Tài liệu tham khảo Tính toán tiết diện cột bê tông cốt thép GS. Nguyễn Đình Cống 
 CSKT-03 Tài liệu tham khảo Kết cấu bê tông cốt thép - Phần kết cấu nhà cửa TS. Phạm Thanh Đạm 
 CSKT-04 Tài liệu tham khảo  Kết cấu bê tông cốt thép 2 - Cấu kiện nhà cửa Võ Bá Tầm 
 CSKT-05 Tài liệu tham khảo   Kết cấu bê tông cốt thép 3 - Các cấu kiện đặc biệt Võ Bá Tầm 
 CSKT-06 Tài liệu tham khảo   Kết cấu bê tông cốt thép - Phần kết cấu nhà cửa
(Tái bản)
 TS. Phạm Thanh Đạm 
 CSKT-07 Tài liệu tham khảo  Khung bê tông cốt thép TS. Trịnh Kim Đạm 
 CSKT-08 Tài liệu tham khảo  Nguyên lý thiết kế chế tạo các công trình kiến trúc

 Phan Tuấn Hài
Võ Đình Diệp
Cao Xuân Lương

 
 CSKT-09 Tài liệu tham khảo  Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà dân dụng - Nhà ở và nhà công cộng PGS. TS Nguyễn Đức Thiềm 
 CSKT-10 Tài liệu tham khảo Thiết kế khung thép nhà công nghiệp một tầng, một nhịp

 TS. Phạm Minh Hà

TS. Đoàn Tuyết Ngọc

 
CSKT-10 Tài liệu tham khảoAutocard xử lý tình huống 

 

 

T/g: CĐ-CT/ Tan Hoang 

 


Chia sẻ